Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Europarlament hääletas mahepõllumajanduse GMO-vabaks jäämise poolt

29. märts 2007

Keskkonnaorganisatsioonid Friends of the Earth Europe, European Environmental Bureau ja Greenpeace avaldavad tunnustust Euroopa Parlamendile. Parlament lükkas täna tagasi ettepaneku, mille kohaselt mahetoit (ökotoit) võiks sisaldada teatud määral geenmuundatud organisme.
[1,2].

Keskkonnaorganisatsioonide meelest näitab see selgelt, et rahvasaadikud tahavad kaitsta EL elanike õigust GMO-vabale toidule.
Parlament hääletas ka selle poolt, et Parlament saaks liikmesriikidega sarnaselt antud küsimuses kaasmenetlusõiguse, seega järgnevad nüüd läbirääkimised
Nõukogu ja Komisjoniga seadusandliku võimu kindlaksmääramiseks.


***
[1] Proposal for a Council Regulation on organic production and labelling of organic products
(COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

[2] Seadusettepaneku järgi peaks ka mahetoodetes (sarnaselt tavatoodetega) lubama 0,9% GMO-saastemäära.
Seaduse käsitluses võib tegu küll olla vaid  "juhusliku" ja "tehniliselt vältimatu" saastumisega, samas aga on Euroopa Komisjon ja teised riskihaldamsiega tegelevad ametiasutused praktikas võtnud seda  kui "aktsepteeritavat" saastemäära, kuna surve saastumise legaliseerimiseks on suur.
Praegu on mahepõllumajanduses GMO-de kasutamine keelatud täielikult ning seda peaks EL seadused toetama ka edaspidi, et mahetoodete kvaliteet ei langeks.