Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Teaduse rahastamine: võimalikud probleemid erasektori rahastatavates uuringutes


9. jaanuar 2007

The Guardian, UK

Ei ole võimatu, et erinevate jookide (sh karastusjoogid, mahl, piim) tervislikkust käsitlevad uuringud on tõsiselt "nihkes" selle tulemuse poole, mida ootab uuringut rahastav tööstus, väidavad Ameerika arstid.
Uurimuse käigus selgus, et kui toiteväärtuse uuringuid rahastavad ainult toidutooteid ja jooke tootvad firmad, on tulemused keskmiselt kaheksa korda suurema tõenäosusega soodsad rahastajale, võrreldes uuringutega, mille taga ei ole tööstuse finantseerimist.

See fakt võib elustada skandaali, mis algas omal ajal ravimitööstuses ja püstitas täie teravusega küsimuse, kui sõltumatuks võib lugeda tööstuse poolt rahastatavate teadlaste töö.
Uurimuse autorid jõudsid järeldusele, et "Tööstuse poolt rahastatavad toiteväärtust käsitlevad teadusartiklid võivad kalduda oma tulemustes sponsori toodetele soodsas suunas, mis võib potentsiaalselt tõsiselt mõjutada rahvatervist."

Bostoni uurijad vaatasid läbi 206 jookide toiteväärtust käsitlevat artiklit ja leidsid "tõsise" nihke nende uuringute seas, mis olid rahastatud toiduainetööstuse poolt.

"Kui erapoolikus ravimiuuringute tulemustes võivad kahjulikult mõjutada nende miljonite inimeste tervist, kes antud ravimeid kasutavad,  võib erapoolikus toitaineteväärtust käsitlevates uuringutes mõjutada igaühe tervist," ütlesid nad.

Tervet lugu loe:
http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1985721,00.html