Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Miljon EL kodanikku nõuavad GM toidu paremat märgistust


05.veebruar 2007

Helena Spongenberg

Greenpeace´i petitsioon, millele on alla kirjutanud 1 miljon EL kodanikku, nõuab Euroopa Komisjonilt selliste loomsete toidutoodete, nagu munad, liha ja piim, märgistamist  juhul, kui looma on toidetud gneetiliselt muundatud söödaga.

Petitsioon anti üle EL tervisevolinikule Markos Kyprianou´le esmaspäeval, 5. veebruaril. Üleandmisele eelnes 1,000,000 allkirja demonstreerimine EL ametihoone ees Brüsselis.

"Petitsioon annab märku sellest, et avalikkus on mures toiduohutuse ja toidu kvaliteedi pärast, iseäranis GMO-de toidus kasutamise pärast," ütles Greenpeace´i esindaja Marco Contiero pressikonverentsil.

EL seaduste kohaselt peab toidutooteid (toiduõli, ketsup, koogisegud) märgistama kui GMO-d sisaldavaid, juhul kui tooted sisaldavad alates 0,9 % GMO-d.Samalaadselt peab märgistama loomset sööta. Kuid loomseid saaduseid GMO-dega toidetud loomadelt märgistama ei pea .

"Seadusandlus on selles küsimuses puudulik ja me loodame, et Komisjon võtab midagi selle "augu" täitmiseks ette, kuna Euroopa turule jõuab iga aasta miljoneid tonne geneetiliselt muundatud taimi, mida kasutatakse loomade söödaks," ütles Marco Contiero, lisades, et EL tarbijaid sellest aga ei teavitata.

Greenpeace´i sõnul koosenb loomasööt kuni 30% ulatuseni GMO-dest ning 90% 27-riigilisse liitu imporditavatest geenmuundatud taimedest on loomasöödaks mõeldud GM soja ja GM mais.

Keskkonnaühenduse sõnul on uuringud näidanud, et loomad reageerivad halvasti GM taimedest tehtud söödale.Tööstuse sõnul on Euroopa kontsernid lihtsalt oma turu kaitseks tõkestanud GMO-de müügi Euroopas ja et uusi lubasid puudutavad otsused on pigem langetatud poliitilistel kaalutlustel, mitte lähtuvalt teaduslikest tõenditest.

"Petitsioon, mida toetab 1 miljon kodanikku, näitab muidugi suurt huvi Euroopa kodanike poolt selle spetsiifilise küsimuse vastu ja seetõttu kaalume me seda küsimust tõsiselt", ütles volinik Kyprianou.

Ta seletas, et kuigi taoliste meetmete rakendamise katse ei leidnud 2004.a seaduse kompromissini jõudmise protsessis piisavalt teotust Euroopa Parlamendis ja liikmesriikides, vaatab Komisjon selle küsmiuse uuesti läbi.

"Kuna asjaolud näitavad, et osadel Euroopa kodanikel on väga kindel seisukoht selles küsimuses, peame me loomulikult küsimuse uuesti tõstatama," ütles volinik ja lubas oma nõustajatega konsulteerida.

Marco Contiero ütles EUobserver´ile, et viimaste asjade joksul on asjad muutunud, on tehtud rohkem uuringuid ja ka petitsioon, mida toetab miljon EL kodanikku, kajastab asjade hetkeseisu.

Kodanike õigus omalt poolt initsiatiivi üles näidata ja olla rohkem kaasatud EL küsimustesse, on EL põhiseaduse ettepaneku osa, millega 2005.a. ei nõustunud Prantsusmaa ja Holland, kuid mida proovib nüüd elustada eesistujariik Saksamaa.

Lepingu kohaselt peaks Komisjon küsimust kaaluma, juhul kui antud küsimuse üle tunneb muret juba 1 miljon EL kodanikku.

"Kuigi EL põhiseadus ei ole veel ratifitseeritud, on see siiski üheks EL põhimõtteks, et sellise poliitilise kaalu väljendust ei saa lihtsalt ignoreerida," seletas Greenpeace´i esindaja Contiero.

http://euobserver.com/9/23423