Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Austriale jäi õigus GMO-d keelataReuters/ELF

18. detsember 2006


Vastupidiselt Euroopa Komisjoni soovile, ei hääletanud ministrid esmaspäeval Austria GMO-keeldu maha. Austria on keelanud kasvatamiseks kaks GM maisi. Keskkonnanõukogu
18.12.06 istungil otsustati lubada Austrial GMO-maisi 2 sorti (MON 810 ja T25) ajutiselt keelata.

Ajavahemikus 1997-2000 keelasid viis EL riiki oma territooriumil teatud GMOde kasvatamise, keskendudes peamiselt kolmele maisile ja kahele rapsile, mis lubati ära vahetult enne EL kuus aastat kestnud moratooriumi kehtestamist. Kuna Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) otsus ründas liikmesriikide individuaalseid nn kaitseklausleid, mille kohaselt riigid keelasid GMO-d, ning leidsid, et see on rahvusvaheliste kaubandusreeglite vastu, tegi Euroopa Komisjon ettepanku Austria GMO-keelu tühistamiseks, kuid EL riikide keskkonnaministrid ei toetanud Komisjoni ettepanekut.
Vaid neli riiki toetas Komisjoni soovi tühistada Austria GMO-keeld : Suurbritannia, Rootsi, Holland ja Tshehhi vabariik.

Austria on keelanud kaks  GM maisi, üks keeld kehtestati 1997.a. (USA biotehnoloogiafirma Monsanto maisi MON810 vastu) ja teine keeld 1999.a (Saksa kemikaali- ja ravimifirma Bayer´i maisi T25 vastu).

Keskkonnanõukogu otsuse põhjendused olid järgmised: 

- MON 810 ja T25 said loa direktiivi 90/220/EMÜ alusel, aga ei ole läbinud riskihindamise protseduuri uue direktiivi alusel; -
liikmesriik võib piirata GMOde kasutamist ja/või müüki,kasutades kaitseklauslit direktiivi 2001/18 art 23 alusel;
- GMOde riskihindamises tuleb süsteemsemalt arvesse võtta EL riikide erinevaid põllumajanduse struktuure ja piirkondlikke keskkonnatingimusi.

Komisjon proovis keelu tühistada juba 2005.a. juunis, kuid ka siis olid EL keskkonaministrid Komisjoni ettepaneku vastu.

Vaatlejate sõnul oli Komisjoni püüd Austria keeld ümebr lükata tingitud Komisjoni soovist näidata WTO kaebuse esitajatele (Argentiina, Kanada ja USA), et Komisjon võtab midagi ette ja  aitab kaasa rohkemate GMO-de lubamisele EL-s.

Kuid hoolimata vahepeal möödunud mitmest aastast on EL riikide valitsused ikka samamoodi eriarvamusel biothnoloogia poliitika suhtes ja veel kordagi pole saavutatud häälteenamust, mis on vajalik uue GMO lubamiseks.

Euroopa tarbijad on hästi tuntud oma GM-toidu skeptlisuse suhtes, kuid biotehnoloogia tööstus väidab enda tooted olevat sama ohutud kui tavatooted ning ütleb, et Euroopa biotehnoloogia-vaenulikkus ei ole põhjendatud.

Nüüd on Komisjoni järgmiseks mureks otsustada, mis edasi saab: Komisjon võib teha samasuguse keelu tühistamise korralduse mõne aja pärast uuesti ja kutsuda ministrid hääletama või lihtsalt lasta küsimusel maha käia ja mitte tegelda sellega enam.

Komisjoni ametnikud ütlevad, et suurimaks mureks on surve, mida avaldavad kolm WTO-sse kaebuse esitanud riiki ja kaks asjassepuutuvat GMO-d tootnud firmat ise.

Reutersi artikkel tervikuna:

http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?view=CN&storyID=2006-12-18T164858Z_01_L18112440_RTRIDST_0_FOOD-EU-GMO-UPDATE-2.XML&rpc=66&type=qcna

 

Lisaks linke:

Austria poolt hiljuti avaldatud dokument, mis võtab kokku teadusliku tausta Austria keelule:

(kokkuvõte saksa keeles:
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0255&doc=CMS1161157975708 )

Ingliskeelne dokument:
Review of scientific evidence including latest
findings concerning Austrian safeguard measures
for GM-Maize lines MON810 and T25

http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/9/0/3/CH0255/CMS1161157975708/mon810&t25_bericht_uba&ifz_101006.pdf


EL ametlikud dokumendid

• Council: Environment Council Meeting press release (18 December 2006)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/envir/92249.pdf

• Council: Environment Council Conclusions (18 December 2006)
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/conclusions/vko51/en_GB/1166511048482/

• Council: Environment Council background note (13 December 2006)
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/council_background_notes/vko50/en_GB/1166024078800/_files/76416558777499793/default/92128.pdf

EL keskkonnaorganisatsioonid:

• Friends of the Earth Europe: : EU votes to defy WTO ruling on GM foods (press release 18 December 2006)

http://www.foeeurope.org/press/2006/HH_18_Dec_Austia_ban_reaction.htm•

Greenpeace European Unit:: Five Reasons to support Austria's GMO bans (18 December 2006)

http://www.greenpeace.eu/downloads/gmo/briefingATbans.pdf