Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Ettepanek toiduohutuse riskianalüüside rahastamiseks

EL teeb ettepaneku lisamaksude kehtestamiseks toiduohutuse ametile esitatavate lubade läbitöötamise rahastamiseks

16. november 2006

NutraIngredients, France


Tööstuse esindaja Christopher Whitehouse sõnul on firmadelt lisamaksude nõudmine selleks, et Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) saaks uute toiduainete ohutust analüüsida,
liiga suureks rahaliseks väljaminekuks firmadele. Summad võivad osutuda "potentsiaalselt väga arvestatavateks" ja väiksemad ja keskmise suurusega firmad ei oleks suutelised need uue toidu lubamise taotluse sisseandmisel maksma. "Selliste maksude kehtestamine tundub meile olevat sarnane Hiina valitsuse parktikaga, kus valitsus saadab mahalastud inimese pereliikmetele arve püssikuuli kulutamise eest."

Kui toidufirmad tahavad hakata Euroopa Liitu uut toiduainet sisse tooma, peavad nad esitama taotluse EFSA-le, kus nad uurivad ja analüüsivad antud toiduaine või toidutoote ohutust. Seejärel on EFSA ülesandeks viia läbi riskianalüüs ja anda soovitusi antud aine või toote lubamise või mittelubamise kohta.

Euroopa Komisjoni sõnul rakendatakse sarnast lisamaksude süsteemi mitmes liikmesriigis nt ravimite ja taimekaitsevahendite lubade väljastamise protsessis ning Komisjon tegi ettepaneku rakendada samalaadset süsteemi uuendtoitude ohutuse analüüsimiseks.

Tervet artiklit saab lugeda aadressil

http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=72117-efsa-itx-fee

Tootjad on selle ettepaneku vastu, väites muuhulgas, et see oleks liiga suureks koormuseks väiksematele ettevõtetele (13. juuni 2007):

http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=77334-ciaa-efsa-fees

http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=77334-ciaa-efsa-fees