Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Jälgitavus

GMOde jälgitavuse tagamiseks peavad ettevõtjad määruse sätete kohaselt igal GMO turuleviimise etapil edastama ja säilitama konkreetset teavet GM-toodete kohta. Eelkõige:
- peavad ettevõtjatel olema loodud süsteemid ja kehtestatud menetlused, et määrata kindlaks, kellelt tooted pärinevad ja kellele need edastatakse;
- peavad ettevõtjad GMOde puhul, mis on ette nähtud tahtlikuks keskkonda viimiseks (nt seemned), edastama konkreetse teabe iga GMO kohta, mis tootes sisaldub;
- peavad ettevõtjad GMO(de)st valmistatud toidu ja sööda puhul teavitama ahela järgmist ettevõtjat sellest, et toode on valmistatud GMO(de)st;
- peavad ettevõtjad teavet säilitama 5 aastat ja tegema selle nõudmise korral kättesaadavaks pädevatele asutustele.

Need kohustused kehtivad kõigile GMO käitlejatele, sh põllumajandusettevõtetele ja talunikele.