Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Maailma kodanikuühendused mures geneetilise saaste pärast

7. juuli 2006

Eestimaa Looduse Fondi pressiteade

Maailma kodanikuühendused muretsevad geneetilise saastumise pärast

 

3-4 juulil Moskvas toimunud rahvusvahelisel foorumil „Kodaniku G8“, millest võttis osa üle 600 kodanikuühenduse esindaja rohkem kui 50-st riigist, nõuti maailma kaheksa juhtiva tööstusriigi G8 juhtidelt aktiivsemat geneetilise saastumise vastast tegevust.

Foorumil arutati rahvusvahelist kodanikuühiskonda muretsemapanevaid probleeme enne St. Peterburis toimuvat maailma mõjukaimate riikide G8 tippjuhtide kohtumist.
Teemadeks olid näiteks energiaohutus, võitlus AIDSiga, migratsioon, bioloogiline mitmekesisus, geneetiliselt muundatud organismid (GMO) jpm.
Foorumil osales suurte rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu näit Amnesty International, Greenpeace, Oxfam jt kõrval ka Eestimaa Looduse Fondi (ELF) esindaja Nastja Pertsjonok.

Keskkonnaorganisatsioonide, põllumajandustootjate ja tarbijate GMO-alase teadlikkuse tõstmise projekti koordinaator Nastja Pertsjonok: “GMO-ümarlaud nõudis G8 tippjuhtidelt koheste meetmete rakendamist geneetilise saastumise vältimiseks.
Samuti GMO-de identifitseerimise ja märgistamise süsteemi täiustamist ja rakendamist ning geenmuundatud organismidele loa andmise protsessi avalikkusele avatuks ja läbipaistvaks muutmist.”

Samuti rõhutati foorumil, et GMO-teemalisi vaidlusi ei peaks lahendama Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames, vaid rahvusvahelisel tasemel Bioloogilise ohutuse Cartagena protokolli põhimõtetel.

Ka „Kodaniku G8-2006“ foorumi eesistujariigi Venemaa president Vladimir Putin nõustus ümarlaua nõudmistega: „Rahvusvaheliste läbirääkimiste käigus (WTO-ga liitumise) üle sunnitakse meid loobuma õigusest teavitada oma kodanikke GMO-de leidumise kohta kaubandusvõrgus, kuid me kavatseme toetada valitsusväliste organisatsioonide (VVO) soovitusi GMO-de suhtes.“

Ümarlaua osalejad väljendasid lootust, et VVO-de soovitused GMO-de kontrollimatu leviku peatamise osas jõuavad ka teiste G8 riikide tippjuhtideni. Venemaa president lubas sellele kaasa aidata.
GMO-ümarlaua kohtumisest võtsid osa 15 riigi esindajad nii Euroopast, Ameerikast kui ka Aasiast.

Lisainfo:
Nastja Pertsjonok
Eestimaa Looduse Fond
51 32 891