¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht mai 2006

Jaapani tarbijate tugev vastuseis GMO-dele
24.mai 2006
Allikas: Michael Fitzpatrick, Just Food

Jaapani valitsuse alluvuses GM toodete propageerimisega tegeleva
ekspertide kogu avaldatud küsitluse tulemuste põhjal on enamik
jaapanlastest kindlalt GMO-de vastu. Selgus, et vaid 9% küsitletutest
suhtus GM toitu positiivselt. Samas tunnistas 61% vastajatest
vastumeelsust GM toidu suhtes. 70% küsitluses osalenutest ei olnud
teadlikud sellest, et õli ja sojakastme puhul ei kehti kohustuslik GM
toodete märgistamise nõue.
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6574


BASF lükkab edasi GM kartulite põllukatsed Iirimaal
24.mai 2006, GENET

Saksa taimeteadusefirma BASF, millele anti viis aastat kehtiv luba GM
kartulite põllukatsete korraldamiseks Co Meath´s, Iirmaal, teatab katsete
edasi lükkamisest ühe aasta võrra. Ettevõte otsib põhjendusi mitmetele
Keskkonnakaitse Agentuuri (EPA) poolt kehtestatud loatingimustele.
Firma esindaja sõnul viiakse sarnaseid katseid läbi edukalt nii Rootsis kui
Hollandis. Ta lisas, et mõni EPA poolt firmale peale surutud kümnest
tingimusest on keeruline ja detailne. Nende tingimuste hulka kuuluvad
näiteks firma kohustused vähendada naaberpõldude ja puutumata looduse
rist-tolmlemise teel saastumise riski ning tasuda tervise-ja
keskkonnamõjude sõltumatu seire kulud. BASF kaebas, et Rootsis
korraldatavate analoogsete katsete puhul ei kehtestatud nii rangeid
reegleid. EPA lubas selgitada neid tingimusi BASF-ga, rõhutades samas, et
mai alguses välja antud luba on jõus ning seda ei muudeta. Ühendus GM-
vaba Iirimaa on öelnud, et ei mõista, miks EPA üldse andis nendeks
katseteks loa, kui Iirimaal valitseb laiaulatuslik vastuseis GM-toidule ning
juhtivad rahvusvahelised teadlased on hoiatanud GM põllukultuuride
suhtes.
http://www.genet-info.org/genet/2006/May/msg00097.html


Ekuador keelab GMO-d toiduabis
24.mai 2006, GM Watch

Ekuadori Parlament võttis vastu seaduse, mis keelustab GMO-de
esinemise toiduabis. Viimastel aastatel on toiduabi muutunud
vastuoluliseks teemaks, kuna USA on nõudnud, et nälga kannatavad riigid
võtaksid vastu GM toiduabi hoolimata osade riikide vastuseisust sellele.
Varem on Ekuadoris juba leitud toiduabi hulgast GMO-sid. Mainitud
seadus peaks tagama, et taolistes abiprogrammides osalevatele kohalikele
inimestele (peamiselt põliselanikele ja vaestele talunikele) saadetud toit
oleks GMO-vaba.
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6565


Syngenta on segatud valede võrku
24.mai 2006, GM Watch

GMO-vaba Cymru (Wales) avastas, et biotehnoloogia ettevõte Syngenta
on olnud segatud valede, pettuste ja korporatiivsete mahhinatsioonide
võrgustikku oma GM põllukultuure ja toitusid propageeriva kampaania
käigus.
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6567


Vähki soodustavad geeniteraapiad tekitavad ärevust

Vähki põhjustavad geeniteraapiad annavad märku viivitamatust
vajadusest diagnostiliste meetmete järele
24. mai 2006, GM-vaba Uus-Meremaa

Loomkatsed on näidanud, et varem ohutuks peetud geeniteraapia liik on
tegelikkuses põhjustanud vähki. Seega tuleks viia läbi põhjalikke uuringuid,
mis hindaksid geenitehnoloogia meetodite mõju inimestele.
Viimaste avastuste põhjal võib järeldada, et teadlased ei mõista veel
geenide funktsioneerimise ja regulatsiooni täit keerukust. Samuti on
selgunud, et nii GM toidud kui ka ravimid võivad põhjustada ootamatut
kahju.
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6561

Hiirte uuring paljastab inimeste X-SCID´i geeniteraapia vähki
soodustava mõju
26. mai 2006, Salk´i Instituut

Californias La Jollas Salk´i Instituudis korraldatud loomkatsete tulemused
näitavad, et ainus seniajani peamiselt edukaks peetud inimeste
geeniteraapia meetod on tegelikult arvatust riskantsem. Salk`i teadlased
eesotsas prof. Inder Vermaga avastasid, et defektse geeni asendamine ravi
otstarbel terve geenikoopiaga võib iseenesest soodustada vähi arengut.
Uurimisrühm jälgis IL2RG geeni suhtes sel meetodil ravitud hiiri ravijärgselt
kolm korda kauem kui ükski teine uuring kunagi varem ning avastas, et
ühel kolmandikul katseloomadest arenas hilisemas elus lümfoom.
Prantsusmaal, USA-s, Suurbritannias ja Austraalias korraldatud
väikesemahuliste kliiniliste katsete raames rakendatakse sama meetodit X-
liitelise tõsise kombineeritud immuunpuudulikkuse (X-SCID) ehk laiemalt
tuntud kui ”mullipoisi” sündroomi all kannatavate patsientide raviks. Kuigi
IL2RG geeni asendamine võib ravida X-SCID´i, tuleks Salk´i teadlaste
sõnul olla sellise teraapia rakendamisel nende uute avastuste valguses
ettevaatlik. Ühe uurimisgrupi liikme arvates võivad need leiud seletada,
miks arenes ühel kolmest Prantsusmaa ravikatsetes osalenud lapsest T-
rakuline leukeemia.
Inimeste kliinilistele katsetele eelnevalt läbi viidud loomkatsete raames oli
hiiri jälgitud teraapia-järgselt 6 kuud, mis on kooskõlas katsete tavadega.
Samas lasi Salk`i töögrupp geeniteraapia läbinud hiirtel elada oma
loomuliku eluea lõpuni (1,5 aastat) ning nii õnnestuski neil avastada
lümfoomi areng osadel hiirtel. Keskmiselt tekkis lümfoom hiirtel alles 10.
elukuul. Seega peaksid enne uute ravimeetodite katsetamist inimeste peal
korraldatud eeluuringud loomadega hõlmama pikemaaegse
geeniteraapiajärgse jälgimise.
http://www.salk.edu/news/releases/details_20060426.php


Üleskutse rõugeviiruse lõplikuks hävitamiseks maailmas
19.mai 2006, GENET

Valitsusvälised organisatsioonid Kolmanda Maailma Võrgustik (Third
World Network) ja Päikesepaiste Projekt (Sunshine Project) kutsuvad
Euroopa Liitu ja selle liikmesriike toetama 59. Maailma Tervise Assamblee
(WHA) raames (22-27 mai, 2006) resolutsiooni, mis keelab rõugeviiruse
kasutamist geenitehnoloogias ja viiruse DNA levitamist mitte-diagnostilistel
eesmärkidel. Lisaks sisaldab käesolev resolutsioon ettepanekut tühistada
WHA luba, mille sisuks on rõugeviiruse säilitamine selle DNA järjestuse
määramise, diagnostika arendamise ning vaktsiinide välja töötamise
otstarvetel. Samuti nõutakse uue kuupäeva püstitamist kõigi allesjäänud
rõugeviiruse varude hävitamiseks ning uuenduste sisseviimist Rõugeviiruse
Uurimistöö asjus Nõuandva Komitee tegevusplaani. Valitsusväliste
organisatsioonide pöördumist Euroopa Liidu tervishoiu ministrite ja
Euroopa Komisjoni tervishoiu erivoliniku poole saab lugeda lähemalt:
http://www.smallpoxbiosafety.org/openletter06.html
Alates 1977. a., mil rõugeviiruse looduslik levik peatati, on Maailma
Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) liikmesriigid taotlenud alles jäänud
viirusevarude ja seeläbi rõugeviiruse lõplikku hävitamist. Varasemad
pingutused selliseid viirusevarusid hoidvate asutuste arvu vähendada
kandsid vilja ning tänaseks säilitatakse seda viirust vaid kahes WHO-ga
koostööd tegevas keskuses, Venemaal ja USA-s. Hoolimata WHA
resolutsioonidest, pole kumbki riik hävitanud rõugeviiruse varusid.
Täispikka uudist saad lugeda
http://www.genet-info.org/genet/2006/May/msg00081.html
Vaata ka rõugeviiruse lõpliku hävitamise kampaania kodulehekülge siit
http://www.smallpoxbiosafety.org/


Poola president allkirjastas GM seemnete keelamise seaduseelnõu
18.mai 2006
Allikas: GENET

President Lech Kaczynski allkirjastas seaduseelnõu, mis keelab GM
seemnetega kaubitsemise Poolas. See eelnõu keelab GM seemnete
impordi riiki ning GM seemnete/taimede kandmise riiklikusse
taimeregistrisse. Tegu on maakondade kohalike omavalitsuste esindajate,
valitsusväliste organisatsioonide, põllumeeste, poliitikute ja teadlaste
ühistöö tulemusega. Selle eelnõu vastuvõtmine loob pretsedendi kõigi EL-i
riikide jaoks. Samas viib see poliitiline samm Poola vastuollu Euroopa
Komisjoniga, mis on minevikus järjekindlalt keeldunud aktsepteerimast
GMO-de iseseisvat riiklikku või piirkondlikku keelustamist.
http://www.genet-info.org/genet/2006/May/msg00078.html


Täiendused GMO-vabade piirkondade kaardil
16. mai 2006

GMO-vabade alade hulka lisandusid piirkonnad Austrias ja Poolas, mille
tulemusena need riigid on praeguseks samalaadselt Kreekaga tervikuna
GMO-vabad. Ka Inglismaal ja Iirimaal on tekkinud uusi GMO-vabasid
piirkondi. Lisaks kanti kaardile 12 GMO-vaba piirkonda Horvaatias ning
esimesed GMO-vabad regioonid Rumeenias ja Bulgaarias. See on
märkimisväärne, kuna kaks viimast riiki ühinevad järgmisel aastal
tõenäoliselt Euroopa Liiduga.
Allikas: GMO-vaba Euroopa kampaania
http://www.gmofree-europe.org

Terminaator-tehnoloogia tekitab vastuseisu

16. mai 2006
Terminaator-seemnete tehnoloogia on tekitanud palju vastuseisu ning
Brasiilias sellel aastal toimunud Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 8.
kohtumisel toetasid valitsused juba 2000.a. välja kuulutatud rahvusvahelist
de facto moratooriumit.
Vastu on nii arenenud- kui arenguriigid, nii keskkonnaalastel kui
majanduslikel põhjustel. Maikuus teatas oma vastuseisust ka suur
kirikuorganisatsioon ning kutsunud teisigi kirikuid järgima seda eeskuju.
Maailma Kirikute Nõukogu (WWC) peasekretär reverend Dr. Samuel
Kobia ärgitas kirikuid ja oikumeenilisi partnereid tegutsema „terminaator-
tehnoloogia“ peatamise nimel. Kobiase sõnul suurendaks terminaator-
seemnete kasutamine majanduslikku ebaõiglust maailmas ja raskendaks
niigi viletsuses elavate inimeste käekäiku, kuna antud tehnoloogia takistab
põllumeestel seemnete alleshoidmist ning taaskülvamist. Samuti tõi ta välja
ÜRO hinnagu, mille kohaselt seemnete hoidmine on 1.4 miljardi inimese
jaoks peamiseks seemnevarude allikaks.
Brasiilia ja India on vastu võtnud riiklikud seadused terminaator-
tehnoloogia keelustamiseks. Erinevates riikides üle maailma on oodata
terminaator-tehnoloogiate kommertskasutusse võtmise vastaste
kampaaniate läbi viimist.
Saksamaa protestantlikud kirikud on vastu terminaator-tehnoloogiate
patenteerimisele ning nõuavad terminaator-seemnete keelustamiseks
vastava seadusandluse välja töötamist nii riiklikul kui ka EL-i tasemel.
http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=3592

Moskva koolides keelatakse GM toit
15. mai 2006, GM Watch
Allikas: Itar-Tass

Moskva linnapea kantselei teatel keelatakse Moskva koolides ja
lasteaedades geneetiliselt muundatud tooteid sisaldavad toiduained. Kuna
teadlastel pole seni õnnestunud põhjalikult kindlaks teha GM toidu mõju
inimorganismile, otsustasid linnavõimud võtta linnaelanike, eelkõige
noorukite, kaitsmiseks GM toodete soovimatute mõjude eest kasutusele
ettevaatusmeetmed ning keelata GM toiduainete kasutamine lastetoidus.
Moskva supermarketites müügil olevate GM toodete pakendid hakkavad
kandma asjakohast hoiatust.
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6538


Farmataimed Tshiilis
10. mai 2006
Fundación Sociedades Sustentables
Farmataimede – st ensüüme ning tööstuslikke kemikaale sünteesivate
toidukultuuride- kasvatamist alustati Tshiilis 1996. a. Neid on kasvatanud
firmad Agrosearch, Limagrain, Pioneer, hiljuti lisandus nimekirja ka Ventria
Bioscience. Ajavahemikus 1996-2002 moodustas nende taimede
kasvupind 64,32 ha. Pärast seda, kui nii California võimud kui ka USA
Põllumajandusministeerium (USDA) keelasid Ventria Bioscience´l nende
farmariisi kasvatamise, kolis ettevõte Lõuna-Ameerikasse ning külvas
2005. a. Tshiilisse 2 ha lüsotsüümi ja laktoferriini tootvat farmariisi.
Teadmata on nende põllukultuuride kommertskasvatamiseks rakendatud
bioloogilise ohutuse meetmed. Tshiili võimud ei nõua nende põllukultuuride
keskkonda viimisele eelnevalt farmataimede keskkonna- ja tervisemõjude
hindamiseks põllukatsete korraldamist. Farmataimede tõhusaks
haldamiseks pole riigi seadusandlus ega bioohutuse võimekus piisavalt
tugevad. Lisaks ei ole Tshiilis saadaval avalikku teavet nende põldude
asupaiga kohta, nii et farmataimede kasvatajate naabritel pole võimalik
geneetilist saastumist ära hoida. Kõigi keskkonda viidavate farmataimede
näol on tegu toidukultuuridega. Tshiili Jätkusuutliku Ühiskonna Fond on
alustanud nende taimede vastast kampaaniat, nõudes farmataimede
kasvatamise keelamist riigis nende ohtlikkuse ja raskesti kontrollitavuse
pärast. Täpsemalt loe
http://www.genet-info.org/genet/2006/May/msg00037.html


Euroopa Komisjon lubab Poolal keelata GM maisiseemned

08. mai 2006 kiitis Euroopa Liit heaks Poola otsuse keelata riigis u. 700
maisisordi, sealhulgas 16 GM sordi, seemnete kasutamine. Kuna need
sordid on kantud EL-i ühisesse sordikataloogi, võib neid müüa terves EL-
s. Euroopa Komisjoni sõnul on Poola keeld õigustatud, kuna nende
maisisortide pikk elutsükkel takistab vilja küpsemist Poola klimaatilistes
tingimustes. Olukorras, kus mingi piirkond soovib keelustada GM kultuure,
võtab Komisjon tavaliselt arvesse nende piirangute teaduslikku
põhjendatust, mitte aga üdini poliitiliselt meelestatud suhtumist, ning vaatleb
iga põllukultuuri eraldi. Märtsis hääletasid 25 EL liikmesriiki ühehäälselt
Poola keelu poolt.
Euroopas jäävad biotehnoloogilised tooted vastuoluliseks teemaks, kuna
paljud seostavad neid võimalike tervise- ja keskkonnaohtudega. Poola on
teatanud soovist hoiduda igasuguste GM kultuuride kasvatamisest. Ka
Luksemburg, Kreeka ja Austria kaaluvad sama seisukoha võtmist. Seni
pole Poolas veel GM seemneid külvatud.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEX/06/0508&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Monsanto jätkab Prantsusmaal GMO-de põllukatseid vaatamata
kohtukeelule
05. mai 2006,
Planet Ark, Reuters

USA biotehnoloogia ettevõtte Monsanto Prantsusmaa tütarfirma teatas, et
jätkab geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride katse-otstarbelist
kasvatamist Prantsusmaal hoolimata kohtuotsusest, mis keelab kahe taolise
põllukatse läbi viimise.
Prantsusmaa tipp-kohus tühistas kaks Monsantole antud luba GM
Roundup Ready maisi põllukatseteks. Kohtu sõnul ei olnud ettevõte
võimaldanud eelnevalt täpset teavet katsepõldude asukoha kohta.
Monsanto esindaja teatas, et käesolev otsus ei peata firmat katseid
korraldamast. Ta lisas veel, et katsepõldude asukoha avaldamine tooks
kaasa nende hävitamise GMO-vastaste poolt, nagu juhtub igal aastal
Prantsusmaal pooltega Monsanto põllukatsetest.
http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm?newsid=36239&newsdate=05-May-2006

Bt puuvill näib süüdi lammaste suremises
03.05.2006, Institute of Science in Society

India Andhra Pradesh´i Warangali piirkonna neljas külas on teadaolevalt
surnud ägeda mürgituse tagajärjel vähemalt 1800 Bt puuvillast toitunud
lammast. Kõiki loomi oli eelnevalt karjatatud Bt puuvilla põldudel, kus nad
toitusid koristusjärgsetest taimejääkidest. See uudis on jätkuks kolme
viimase aasta jooksul maailma eri piirkondi tabanud Bt puuvillaga seotud
haigestumistele ja surmadele. Varem on ohvriks langenud trangeense
puuvillaga kokku puutunud inimesed. Andhra Pradeshi Karjuste Ühendus
koostas asja uurimiseks uurimisrühma, mis rändas läbi Warangali
piirkonna külade ning küsitles karjuseid ja talumehi. Kogutud teabe põhjal
jõuti esialgsele järeldusele, et lammaste surmad olid tõenäoliselt
põhjustatud Bt toksiinist. Samas kasutavad selle piirkonna talunikud oma
põldudel palju insektitsiide ja pestitsiide. Karjuste sõnul olid haigestunud
lambad toitunud eranditult Bt puuvillataimede jääkidest ning surnud 5-7
päeva jooksul.
http://www.i-sis.org.uk/MDSGBTC.php
http://www.ndtv.com/morenews/showmorestory.asp?category=National&slug=BT+cotton+in+yet+another+controversy&id=88608

Greenpeace protestis suure lasti Amazonase soja Euroopasse
sissetoomise vastu
01.05.2006, Greenpeace

Greenpeace korraldas protesti suurte Amazonase vihmametsade alade
hävitamise vastu, takistades suurfirma Cargilli Amazonase soja
mahalaadimist Amsterdami sadamas. Greenpeace protestib selle vastu, et
Amazonase vihmametsad jäävad jalgu Euroopa kariloomade toitmiseks
rajatavatele sojapõldudele.
Greenpeace´i metsakampaania koordinaator Gavin Edwards
kommenteeris olukorda järgnevalt: ”Cargill laastab Amazonast, et meie
saaksime odavat liha süüa. Hävitustöö ulatus on uskumatu – ainuüksi selle
laevatäie soja kasvatamiseks on vaja hävitada ligikaudu 19 000 hektarit
vihmametsa, mis on peaaegu Amsterdami suurune ala.”
Amazonase soja ülemaailmset kaubavahetust juhtiv Cargill on ehitanud
soja väljaveoks ebaseaduslikult sadama Amazonase vihmametsa
südamesse. Greenpeace´il on dokumenteeritud andmed tõestamaks, et
Cargill on teinud koostööd avalikul ja puutumatul Amazonase maa-alal
ebaseaduslikku lageraiet teostanud kohalike talunikega.
http://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=13381

Suurbritannias kasvatatakse salaja GM-puid
30. 04. 2006
The Independent, UK, Geoffrey Lean

҆otimaal Dundees kasvatatakse Hollandi “Hollandi jalakahaigusele”
vastupidavamaid jalakaid. Asjaosalised teadlased keelduvad täpsustamast
puude asukohta ning isegi nende arvu. Valitsus oli sunnitud esmakordselt
tunnistama GM paplite, õunapuude ja jalakate kasvatamist välistingimustes
Berkshire´s, Derbyshire´s ja Kendis. Hiljuti hoiatasid enam kui 100 riigi
ministrid GM puude kasvatamisega kaasnevate ohtude eest Ühinenud
Rahvaste Konverentsil Curitibas, Brasiilias. Konverentsi raames nõuti
riikidelt GM puude suhtes range ettevaatusprintsiibi rakendamist, kuna
need võivad põhjustada maailma metsades ökoloogilise kaose.
http://news.independent.co.uk/environment/article361056.ece


Venemaal lubati toiduks esimene vene transgeenne kartul
28. aprill 2006
Allikas: CIS Alliance for Biosafety

Aprillis Venemaal väljastatud määrus kinnitab, et esimene vene teadlaste
poolt loodud GM-kartul Elizabeth on registreeritud Venemaal inimtoiduna
tarbimiseks. Uue sordi konstrueerimiseks kanti Monsanto Bt-geen üle
vene kartulisordile. GM-kartuli riskianalüüsi viis läbi Venemaa
Toitumisinstituut, mis on kuulus oma läbipaistmatu poliitika ning
demokraatlikest menetlusviisidest üleastumise poolest. Vene GM-kartuli
projekt kuulutati avalikult välja suvel 2002 Venemaa Teaduste Akadeemia
Biotehnoloogia Keskuse, Monsanto ja USA saatkonna (Moskvas)
esindajate pressikonverentsil. Väideti, et nii Elizabethi kui kahte teist GM-
kartulisorti hakatakse Venemaal kasvatama 3 järgneva aasta jooksul.
Hetkel ei kasvatata Venemaal ametlikult GMO-sid. Samal ajal on seal
lubatud inimtarbimiseks 13 sisseveetavat GM-kultuuri (soja-, maisi-,
kartuli-, suhkrupeedi- ja riisisordid), millest enamik kuulub Monsantole.
Lisaks müüb see firma Venemaale GM-sööta.


India jätkuvalt GM kannatuste rajal

Vandana Shiva: Põllumeeste suitsiidid pole muud kui genotsiid

Mai 2006
New Delhi: põllumeeste ühendused ning rühmitused korraldavad riigi erinevaid
piirkondi hõlmava aktsiooni, mis on suunatud põllumeeste enesetappude ja 3,5
miljoni tonni nisu impordiloa vastu. Teaduse, Tehnoloogia ja Ökoloogia
Uuringute Sihtasutuse direktori Vandana Shiva arvates on alates 1997.a. kuni
tänaseni aset leidnud enam kui 40000 põllumehe enesetappude näol tegu ei
millegi muu kui genotsiidiga. Shiva leiab, et riigis luuakse kunstlik nappus
õigustamaks nisu importi, mille eesmärgiks on tema arvates kodumaise turu
hävitamine. Selleks, et nõuda moratooriumi kehtestamist Bt puuvilla kasvatamise
suhtes ning Bt puuvilla sotsiaalsete, majanduslike, keskkonna- ja tervisemõjude
sõltumatut uuringut, korraldatakse aktsioon nimega “Bija Yatra” kolmes puuvilla
kasvatavas piirkonnas, kus põllumeeste suitsiidid on olnud eriti arvukad.
Aktsiooni käigus plaanitakse tõsta põllumeeste teadlikkust GM põllukultuuride,
korporatiivse põllumajanduse ja seemnemonopolide teemal. Veel on kavas
õpetada talunikele madalate kuludega ökoloogilise mahepõllunduse rakendamist
ning jagada neile põlisseemneid, mis sümboliseerivad lootust (”lootuse
seemned”).
http://www.thehindu.com/2006/05/09/stories/2006050911171200.htm

Vandana Shiva sõnul on Bt puuvilla kasvatamine süüdi põllumajanduslike
tootmiskulude kasvus ja põllumeeste võlgadesse jäämises, viies paljud neist
enesetapuni.
http://www.bharattextile.com/newsitems/1999812
GEAC kiidab ettepanekud heaks

Samas on India valitsus otsustanud GMO-de lubamist jätkata

Hoolimata kõigist seni GM põllukultuuridega kaasnenud viletsustest ja
enesetappudest, otsustas India GMO-sid reguleeriv kogu – GEAC – kiita heaks
GM sojaõli impordi riiki, 36 transgeense Bt puuvilla sordi kommertskasvatamise
ja Bt puuvilla hübriidide laiaulatuslikud põllukatsed riigi erinevates
piirkondades.
Peale selle astus GEAC samme transgeensete põllukultuuride regulatiivse
protsessi lihtsustamise suunas ning kaalub hetkel Bt baklazhaanide põllukatsete
ja
seemnete tootmise lubamist.
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6580

    Seekordne infoleht on valminud Eestimaa Looduse Fondi
    geneetiliselt muundatud organismide (GMO) teemalise uurimis- ja
    teavitusprojekti raames “Keskkonnaorganisatsioonide,
    põllumajandustootjate ja tarbijate teadlikkuse tõstmine GMO-
    dest ja nendega kaasneda võivatest riskidest”, mida rahastab
    Euroopa Komisjon programmi “Valitsusväliste organisatsioonide
    keskkonnaprojektide edendamine ühiskonna tugevdamiseks ja
    keskkonnaalase EL seadusandluse rakendamiseks Eestis” kaudu.