Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Hiirte uuring paljastab inimeste X-SCID´i geeniteraapia vähki

26. mai 2006, Salk´i Instituut

Californias La Jollas Salk´i Instituudis korraldatud loomkatsete tulemused
näitavad, et ainus seniajani peamiselt edukaks peetud inimeste
geeniteraapia meetod on tegelikult arvatust riskantsem. Salk`i teadlased
eesotsas prof. Inder Vermaga avastasid, et defektse geeni asendamine ravi
otstarbel terve geenikoopiaga võib iseenesest soodustada vähi arengut.
Uurimisrühm jälgis IL2RG geeni suhtes sel meetodil ravitud hiiri ravijärgselt
kolm korda kauem kui ükski teine uuring kunagi varem ning avastas, et
ühel kolmandikul katseloomadest arenas hilisemas elus lümfoom.
Prantsusmaal, USA-s, Suurbritannias ja Austraalias korraldatud
väikesemahuliste kliiniliste katsete raames rakendatakse sama meetodit X-
liitelise tõsise kombineeritud immuunpuudulikkuse (X-SCID) ehk laiemalt
tuntud kui ”mullipoisi” sündroomi all kannatavate patsientide raviks. Kuigi
IL2RG geeni asendamine võib ravida X-SCID´i, tuleks Salk´i teadlaste
sõnul olla sellise teraapia rakendamisel nende uute avastuste valguses
ettevaatlik. Ühe uurimisgrupi liikme arvates võivad need leiud seletada,
miks arenes ühel kolmest Prantsusmaa ravikatsetes osalenud lapsest T-
rakuline leukeemia.
Inimeste kliinilistele katsetele eelnevalt läbi viidud loomkatsete raames oli
hiiri jälgitud teraapia-järgselt 6 kuud, mis on kooskõlas katsete tavadega.
Samas lasi Salk`i töögrupp geeniteraapia läbinud hiirtel elada oma
loomuliku eluea lõpuni (1,5 aastat) ning nii õnnestuski neil avastada
lümfoomi areng osadel hiirtel. Keskmiselt tekkis lümfoom hiirtel alles 10.
elukuul. Seega peaksid enne uute ravimeetodite katsetamist inimeste peal
korraldatud eeluuringud loomadega hõlmama pikemaaegse
geeniteraapiajärgse jälgimise.
http://www.salk.edu/news/releases/details_20060426.php