Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Üleskutse rõugeviiruse lõplikuks hävitamiseks maailmas


19.mai 2006

Valitsusvälised organisatsioonid Kolmanda Maailma Võrgustik (Third
World Network) ja Päikesepaiste Projekt (Sunshine Project) kutsuvad
Euroopa Liitu ja selle liikmesriike toetama 59. Maailma Tervise Assamblee
(WHA) raames (22-27 mai, 2006) resolutsiooni, mis keelab rõugeviiruse
kasutamist geenitehnoloogias ja viiruse DNA levitamist mitte-diagnostilistel
eesmärkidel. Lisaks sisaldab käesolev resolutsioon ettepanekut tühistada
WHA luba, mille sisuks on rõugeviiruse säilitamine selle DNA järjestuse
määramise, diagnostika arendamise ning vaktsiinide välja töötamise
otstarvetel. Samuti nõutakse uue kuupäeva püstitamist kõigi allesjäänud
rõugeviiruse varude hävitamiseks ning uuenduste sisseviimist Rõugeviiruse
Uurimistöö asjus Nõuandva Komitee tegevusplaani. Valitsusväliste
organisatsioonide pöördumist Euroopa Liidu tervishoiu ministrite ja
Euroopa Komisjoni tervishoiu erivoliniku poole saab lugeda lähemalt:
http://www.smallpoxbiosafety.org/openletter06.html
Alates 1977. a., mil rõugeviiruse looduslik levik peatati, on Maailma
Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) liikmesriigid taotlenud alles jäänud
viirusevarude ja seeläbi rõugeviiruse lõplikku hävitamist. Varasemad
pingutused selliseid viirusevarusid hoidvate asutuste arvu vähendada
kandsid vilja ning tänaseks säilitatakse seda viirust vaid kahes WHO-ga
koostööd tegevas keskuses, Venemaal ja USA-s. Hoolimata WHA
resolutsioonidest, pole kumbki riik hävitanud rõugeviiruse varusid.
Täispikka uudist saad lugeda
http://www.genet-info.org/genet/2006/May/msg00081.html
Vaata ka rõugeviiruse lõpliku hävitamise kampaania kodulehekülge siit
http://www.smallpoxbiosafety.org/