¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Kaasamine

GMO turustamise ja toiduks ning söödaks kasutamise lubade taotlemise protsess on avalik, st põhimõtteliselt on üldsusele/igale kodanikule antud võimalus selles protsessis osaleda.

Juhul, kui GMO turustamisloa taotlus esitatakse Eesti valitsusele, korraldab keskkonnaministeerium avatud menetluse. Teade turustamisloa taotlusest avaldatakse Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee) ning avalikkusele antakse arvamuse avaldamiseks vähemalt 30 päeva (kuid mitte rohkem kui 90 päeva). Esitatud ettepanekutele vastab keskkonnaminister kirjalikult 2 nädala jooksul, teatades põhjendatult, kas ettepanek on arvesse võetud või mitte.

Juhul, kui GMO turustamisloa taotlus esitatakse mõne muu EL liikmesriigi valitsusele või on tegemist taotlusega GMO toiduks või söödaks kasutamiseks, toimub taotlusele kommentaaride kogumine Euroopa Komisjoni kaudu. Euroopa Komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks taotluse sisu ja hindamisaruanded. Üldsus võib esitada Komisjonile märkused 30 päeva jooksul ning Komisjon edastab märkused ise vastavale pädevale asutusele. Praktikas kasutab Komisjon üldsusega konsulteerimiseks veebilehte aadressiga http://gmoinfo.jrc.it/, millel avaldatakse kõik esitatud taotlused ning mis sisaldab ka infot rahuldatud ja rahuldamata loataotluste kohta.

Avalikkusele peab menetluse kestel olema kättesaadav kogu loataotlust puudutav informatsioon. Praktikas on siiski tulnud ette juhtumeid, kus ettevõtted on kuulutanud teatud andmed (nt toitmiskatsete andmed) ärisaladuseks, ent vähemalt ühel juhul on Saksa kohus leidnud, et andmete selline salastamine ei ole õigustatud. Tegemist oli nn Greenpeace-Monsanto juhtumiga, milles keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace soovis saada andmeid GM-maisi MON863 riskianalüüsi käigus Monsanto poolt tehtud rottide toitmiskatsete kohta. Selle juhtumi kohta on ajakirja Journal for European Environmental and Planning Law numbris 1/2006 ilmunud Saksa juristide (U. Wollenteit, Michele John ja Jochen Gebauer) artikkel "A Strong Case for Transparency: Public Interest in Disclosure of Risk Data Revails over Business Secrets". Vt artikli eestikeelset lühiülevaadet: jeepl_2006_1_info