¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Loamenetlus

GMO turustamislubade ning GMO toiduks ja söödaks kasutamise lubade menetluse üldised põhimõtted on järgmised:

1) ettevõte esitab loataotluse mõne EL liikmesriigi ametiasutusele;
2) taotlusele on lisatud ettevõtte koostatud riskianalüüs, millest peab nähtuma, millised on selle GMO võimalikud mõjud inimtervisele ja keskkonnale;
3) taotluse saanud ametiasutus vaatab materjalid läbi ja koostab omalt poolt hindamisaruande, mille alusel teeb järelduse, kas GMO tuleks turule viia või mitte;
4) hindamisaruanne saadetakse arvamuse avaldamiseks teistele EL liikmesriikidele;
5) Euroopa Komisjon teeb materjalid kättesaadavaks avalikkusele, kel on õigus arvamust avaldada;
6) kui teistel EL liikmesriikidel pole vastuväiteid või kui vastuväited on menetluse käigus lahendatud, siis annab hindamisaruande koostanud ametiasutus nõusoleku GMO turustamiseks.

Juhul, kui mõni teistest EL liikmesriikidest esitab loataotlusele vastuväiteid, ning toiduks ja söödaks kasutamise lubade puhul kõigil juhtudel toimub edasine menetlus järgmiselt:

a. GMOga seotud riskide osas annab oma arvamuse Euroopa Toiduohutuse Amet (European Food Safety Authority e EFSA);
b. Euroopa Komisjon valmistab ette otsuse eelnõu (kas luba välja anda või mitte);
c. Komisjoni otsuse eelnõu osas annab oma arvamuse liikmesriikide esindajatest moodustatud regulatiivkomitee, kus otsused tehakse kvalifitseeritud häälteenamusega (see tähendab, et igal liikmesriigil on kindlaks määratud arv hääli – nt Eestil jt väikeriikidel on 4 häält, kõige suurematel riikidel 29 häält);
d. juhul, kui regulatiivkomitee hääletab Euroopa Komisjoni otsuse vastu või ei suuda otsust teha, siis esitab Komisjon otsuse eelnõu Ministrite Nõukogule;
e. Nõukogu peab samuti otsustama kvalifitseeritud häälteenamusega Komisjoni pakutud otsuse poolt või vastu;
f. kui Nõukogu ei saavuta kvalifitseeritud häälteenamust Komisjoni pakutud otsuse vastu või ei suuda otsust teha, siis otsustab loa väljaandmise Euroopa Komisjon.

Seni on kõigi loamenetluste puhul esitanud mõni liikmesriikidest vastuväiteid, ent ei regulatiivkomitee ega Nõukogu ei ole suutnud kvalifitseeritud häälteenamusega lubade väljaandmise vastu hääletada, mistõttu on kõigil juhtudel teinud otsuse Euroopa Komisjon.

GMO turustamislubade menetlemise täpne kord on sätestatud direktiivis 2001/18/EÜ ning GMO toiduks ja söödaks kasutamise lubade menetluse täpsem kord määruses 1829/2003.