Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Eurovolinikud GMO pärast vastamisi

Eurovolinikud GMO pärast vastamisi 

20.04.2006 Nastja Pertsjonok, Viin
 
ELi keskkonnavolinik Stavros Dimas väidab, et Euroopa põllumehed ei hakka GMOsid kasvatama, põllumajandusvolinik Mariann Fischer Boeli hinnangul aga GMOd on ja jäävad ning eurooplastel oleks parem nendega harjuda.  
  
Keskkonnavolinik Dimas, keda nimetatakse Euroopa Komisjoni üheks ettevaatlikumaks meheks geneetiliselt muundatud taimede suhtes, mõjutas 6. aprillil Viinis peetud üleeuroopalisel konverentsil “Vaba valik” publikut selgelt GMO-skeptilise sõnumiga. Ta leidis, et puuduva tarbijanõudluse ja mitmete huvigruppide suure vastuseisu tõttu ei ole arvata, et põllumehed hakkavad GMOsid kasvatama. Seetõttu peaks tegelema hoopis tavasortide arendamisega, mis aitaks lahendada ka põhiküsimust: kuidas hoida lahus geneetiliselt muundatud taimed ja tavataimed.  
 
Väheusutavad uurimused   
 
Samuti kritiseeris Dimas Euroopa toiduohutuse ameti (EFSA) tööd, kes toetub liialt GMOsid välja töötavate firmade andmetele. Keskkonnavolinik leidis, et enne GMOde lubamist peaks uurima korralikult välja nende pikaajalised mõjud, mida firmade uurimused ei kajasta. Riskianalüüsi tegemisel jääb EFSA-l aga puudu teaduslikest andmetest ja teaduslikust lähenemisest. Nii ei saa EFSA anda usutavat teaduslikku arvamust GMOde pikaaegsete mõjude kohta ning on isegi kerkinud küsimus, kas GMOsid tootvad firmad pakuvad Euroopa Komisjonile õiget infot.  
 
Dimas rõhutas korduvalt, et GMOd ei tohiks keskkonda kahjustada. Ta hoiatas Brasiilia stsenaariumi eest, kus on näha geneetiliselt muundatud taimede negatiivset mõju – põllumajanduse intensiivistumisel lõpetavad tegevuse väikepõllumehed ja kaovad Brasiilia vihmametsad.  
 
Dimase kolleeg põllumajandusvolinik Mariann Fischer Boel arvab aga risti vastupidi: GMOd on ja jäävad, seega oleks eurooplastel parem nendega harjuda. “Juba praegu on teatud GMOde kasvatamine ELis lubatud ja küllap lisanduvad lubatute nimekirja järgmistel aastatel ka uued taimed. GMO-põllumajandus on juba siin,” ütles Fischer Boel.  
 
Fischer Boeli arvates ei ole ELis lubatud geneetiliselt muundatud organismide puhul enam midagi karta ega muretseda: nad lubatakse kasutusse vaid pärast ranget riskianalüüsi. Seega taimede lahushoidmine või nn kooseksisteerimine ei puuduta muud kui GMOde ja tavataimede kooselu majanduslikke aspekte. Fisher Boeli arvates ei puuduta kooseksisteerimise meetmed keskkonda üldse.  
 
Ka viimati märtsis toimunud Euroopa Komisjoni debatil GMO-poliitika üle leiti, et komisjon peaks Euroopasse uusi GMOsid lubama isegi siis, kui enamik ELi liikmesriike selle poolt ei hääleta.  
 
Rahvas protestib  
 
Viini konverentsi ajal avaldas “Vaba valiku” toimumispaiga ees meelt üle 2000 inimese, kes esindasid Euroopa keskkonna- ja tarbijateorganisatsioone. Austria põllumeeste ja paljude teiste valitsusväliste organisatsioonide korraldatud protestidemonstratsiooni käigus anti Mariann Fischer Boelile üle deklaratsioon, milles nõuti kõigi ELi kodanike õiguste kaitsmist: õigust geneetiliselt muundatud taimedega saastumata toidule, GMOdele korraliku riskianalüüsi tegemist jne.  

http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=5532