Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
¥Vastutustundlik soja´ ei ole muud kui petukaup

Pressiteade

8. juuni 2010

Uus märgistus „vastutustundlik soja“ on tõmmanud endale tugeva kriitika 235-lt kodanikuühenduselt. „Vastutustundlik soja“ ei peata metsalangetamist, hoiatasid nad ühises pöördumises, mis ilmub vahetult enne märgistusskeemi lõplikku paikapanemist Brasiilias Sao Paulo´s toimuval konverentsil. [1]

Kriitilised grupid, kelle hulka kuuluvad ka Friends of the Earth International jaCorporate Europe Observatory, vaidlustavad Vastutustundliku Soja Ümarlaua (Round Table forResponsible Soy (RTRS)) sertifitseerimiskriteeriume, väites, et see võib suunata kasutama sojaõli EL biokütuste eesmägi täitmiseks, hoolimata tõenditest, et soja biodiislil on  kliimaemissioonidele veel halvem mõju kui fossilkütusel. [2]

Antud skeem lubab „vastutustundlikuks“ nimetada ka geneetiliselt muundatud soja, hoolimata järjest selgemast kahjulikust mõjust inimtervisele ja keskkonnale. Glüfosaadiresistentne soja suurendab ka teiste – kangemate – kemikaalide kasutamist, kuna umbrohul tekib resistentsus glüfosaadi vastu. [3]

Nendel kemikaalidel on laastav mõju kohalikele Ladina-Ameerika kogundadele. Soja pealtung on toonud kaasa ka väiketalunike vägivaldse minemaajamise nende maadelt. [4]

RTRS märgistus on saanud negatiivset tagasisidet ka Brasiilia sojatööstuse suurimatelt  huvigruppidelt - ABIOVE ja APROSOJA -, kes hoiduvad alla kirjutamast isegi nõrkadele reeglitele, mis metsaraiet võiksid pidurdada. [5]

Friends of the Earth International esindaja Kirtana Chandrasekaran´i sõnul on see märgistuskeem lihtsalt farss: „See märgistab metsaraiemaadel kasvatatavat geneetiliselt muundatud soja vastutustundlikuna. Firmad, kes seda kasutavad, tekitavad lihtsalt ärritust Euroopa ja Lõuna-Ameerika kodanikeühendustes ja tarbijates, kes nõuavad GMO-vaba toitu ja päris lahendusi metsaraiele ja klimmamuutustele.“

Lõuna-Ameerikas hävitatakse igal aastal suurel hulgal troopilist metsa ja rohumaad, et rahuldada Euroopa nõudlust loomasöödaks mineva soja ja biokütuste järele. [6]

Euroopa tööstuslik loomakasvatus tugineb odavatel sojaimporditel, mis  saastavad keskkonda, kahjustavad tervist ja kohalikku maaelu Lõuna-Ameerikas. Soja imporditakse ka biokütusena kasutamiseks. Kirtana Chandrasekaran´i sõnul peaks vastutustundetult tootele „vastutustundlikkuse“ sildi kleepimise asemel muutma Euroopa tööstuslikku põllumajandust.
Corporate Europe Observatory esindaja Nina Holland´i sõnul võitlevad Lõuna-Ameerika kogukonnad sojakasvatuse laienemise vastu, sest see võtab neilt maad ja resursse. "Tööstusliku sojatootmise „vastutustundlikuna“ märgistamisest võidavad vaid sellised korporatsioonid, nagu Monsanto ja Cargill ja nemad ongi olnud käivitavaks jõuks selle selle rohepesu-märgi taga," ütleb Holland.

http://www.corporateeurope.org/agribusiness/news/2010/06/08/global-opposition-responsible-soy

[1] According to the RTRS principles agreed previously, „responsible“ soy can be grown on land that has been deforested as recently as May 2009. „Responsible“ soy can even be grown on land that will bedeforested in the future. See www.responsiblesoy.org


[2] The RTRS is trying to gain accreditation under the EU Renewable Energy Directive (RED) that contains the widely opposed 10% agrofueltarget. However recent research from the European Commission showed thatsoy biofuels can cause 4 times more emissions than fossil fuels. See "Soy production and certification: the case of Argentinean soy-basedbiodiesel", Tomei, Semino et al, 2010.

[2] For further information on the impacts of the RTRS and the full listof 235 signatories, see:
http://www.corporateeurope.org/system/files/files/openletter/2010_RTRS+Letter+-+Final-signatures+%281%29.pdf

[3] Figures from the United States Department of Agriculture show that 26% more pesticides are used on GM crops compared to conventional crops. In Brazil glyphosate use has increased almost 80% in the years of planting. See http://www.foeeurope.org/press/2008/Feb13_GM_crops_pesticide_poverty.html

[4] For more information on the environmental and social impacts of soy please see:
http://www.foe.co.uk/resource/briefings/livestock_impacts.pdf

[5] ABIOVE - representing 72 percent of Brazil's soybean processing volume and APROSOJA which represents soy producers from Mato Grosso state - responsible for around 30 percent of national production in Brazil - have turned their backs on the RTRS due to disagreements on the inclusion of even the very weak deforestation clause  see http://www.nevedi.nl/UserFiles/File/ABIOVE%20uit%20RTRS.pdf

[6] The EU uses over 16 million hectares of farmland every year, mostly from South America, to feed its livestock and increasingly to fuel its cars. See http://www.foe.co.uk/resource/briefings/livestock_impacts.pdf

Samal teemal:

Mida teeb soja kasvatamine meie planeedile? (juuni 2009)
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=40
 

RTRS labels for soybeans are misleading and meaningless - Supermarkets urged to adopt an honest approach (juuni 2010)
http://www.gmfreeze.org/page.asp?id=435&iType=1079

Seotud teemal:
GM-free guarantee on food demanded by UK families

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1286621/GM-free-guarantee-food-demanded-families.html

Film "Surmapõllud - võitlus tööstusliku loomakasvatuse isuga" ja taustainfo
http://feedingfactoryfarms.org/index.php?id=42