Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Euroopa biotehnoloogiatööstuse tõeväänamine

Friends of the Earth Europe

3. mai 2010


GMO-tööstus väidab, et Euroopa geneetiliselt muundatud taimede seadused kahjustavad söödatööstust. Uus analüüs näitab, et see on tõest kaugel.

Friends of the Earth on analüüsinud EL söödaimpordi andmeid ning need näitavad, et praegused seadused on täiesti toimivad. Viimase viie aasta jooksul on saastumise tõttu söödaimport olnud häiritud vaid marginaalselt ning eEuroopas kehtivaid ohutust tagavaid seadusi ei saa süüdistada põllumajandussektori probleemides.

Friends of the Earth toidu ja põllumajanduse spetsialisti  Adrian Bebb´i sõnul ei leidnud rapordi autorid mingit tõestust väitele, et Euroopa peaks nõrgestama GMo ohutuse seadusi.

"Biotehnoloogia ja söödatööstuse väited, et põllumeestel ei ole loomi millegagi toita ja nad peavad loomad koguni tapamajja viima, lihtsalt ei vasta tõele. Meie analüüs näitab, et tööstus püüab poliitikuid hirmutada, et suruda läbi seadusemuudatused."

Biotehnoloogia- ja söödatööstus teevad kõva lobby, et EL aktsepteeriks toidu ja sööda saastumist GMO-dega, mis ei ole EL-s müügiluba saanud.

Euroopa lubab praegu vaid sellise GM toidu või sööda importe, mis on keskkonda viimise loa saanud ning keelab illegaalsete GMO-dega saastunud laadungite impordi. Seda nimetatakse "nulltolerantsi" poliitikaks.

Tööstus väidab, et EL GMO seadused põhjustavad tõsise kriisi ja et põllumehed peavad hakkama oma loomi tapma, et mitte lasta neil nälgida. See väide toetub argumendile, et rahvusvaheline kaubandus on tõsiselt häiritud juhtudel, kus illegaalsete GMO-dega saastunud söödalaadungid keeldutakse vastu võtmast.

Selle eksitava informatsiooni tulemusena valmistub Euroopa Komisjon nulltolerantsi reeglite nõrgstamiseks ja valmistub lubama vähesel määral illegaalsete GMO-de lubamist söödaimpordis.

Friends of the Earth analüüs näitab järgmisi fakte:

- Saastunud loomasööda kogused olid nii väikesed, et ei saa kuidagi väita, et EL nulltolerantsi poliitika on põhjustanud olulise häire varustuses. Kogu loomasöödaks imporditud sojast (farmi- ja lemmikloomadele) on illegaalsete GMO-de esinemise tõttu keeldutud vastu võtma maksimaalselt 0,2%.

- Vastupidiselt tööstuse väidetele ei ole ka mingit kinnitust selle kohta, et alates juunist 2009 oleks mingeid laadungeid kinni hoitud ja tagasi saadetud.

- Illegaalsete GMO-dega saastumise intsidendid on kõik pärit ühest allikast: USA-st. USA saadetised moodustasid umbes 90% kõikidest saastunud saadetistest alates 2004. aastast kuni 2009. a juulini.

- Kaks teist peamist GM sojatootjat, Brasiilia ja Argentiina ei ole EL andmete kohaselt põhjustanud ühtegi saastumisjuhtu.

- USA-s kehtib samuti nulltolerantsi poliitika. USA võimud ei aktsepteeri luba mitteomavaid GMO-sid.

"Euroopa GMO seadused ei ole loodud niisama, nende olemasolul on selge põhjus - kaitsta avalikkust ja keskkonda. Nulltolerantsi poliitikast loobumine tööstuse lobbyle heameele tegmiseks on selgelt ebavajalik ja tähendaks luba mitteomavate ja mittemärgistatud GMO-de voo lubamist Euroopa turule. Avalikkusele peab jääma õigus öelda "ei" GM toidule ja söödale," ütleb Bebb.

http://www.foeeurope.org/press/2010/May03_Europe’s_biotech_industry_accused_of_modifying_truth.html 

Raport ’No link between animal feed crisis and EU zero tolerance policy’
http://www.foeeurope.org/GMOs/zero_tolerance_paper_april_2010.pdf