¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL plaanib suurendada GMO-de kasvatamist

Reuters, UK

3. mai 2010


Euroopat ootab ees suur muutus, nüüd, kus Euroopa Komisjon pakkus välja uue vastuolulise plaani GMO-de lubamise protsessi muutmiseks.

Nagu Reuters´i esialgne analüüs näitab, tahab Eurokomisjon (EK) lasta riikide valitsustel endal otsustada, kas lubada GMO-de kasvatamine või mitte, ilma kogu seadusandlust muutmata.

Ettepanek, mis avaks tee GMO-de ulatuslikuks kasvatamiseks Euroopas, on viinud täiesti endast välja keskkonnkaitsjad, kes olid niigi vihased selle üle, et EK andis märtsis loa GM kartuli kommertskasvatamiseks.

Euroopa Komisjoni ettepanek aitab paremale järjele biotehnoloogiafirmad seal, kus praeguse lubade süsteemi nüansid on piiranud kommertskasvatuse laienemist . EL-27 kasvatab praegu GMO-sid vähem kui 100000 hektaril.

Ettepanek võib ka tuua kergendust EL ja USA vahelistesse kaubandussuhetesse, mille üle WTO-s on vaieldud alates 2003. aastast. Üheks vaidluse keskseks punktiks on olnud EL riigid, mis on keelanud EL-s üldise loa saanud maisi kasvatamise, nagu Austria ja Saksamaa.

Eurokomisjon loodab saada välja halvavast olukorrast sellega, et annab liikmesriikidele, mis tahavad kasvatada GMO-sid loa seda ka teha, jättes samal ajal mitmetele liikmesriikidele loa tituleerida end „GMO-vabaks“.

Seadusandluse suurema muutmise asemel, mis nõuaks nõusolekut Euroopa Parlamendilt, on EK otsustanud tuua muutuse sisse „olemasolevasse seadusandlikku raamistikku“, on kirjas EK  ettepanekus.

”Näib, et Eurokomisjon püüab iga hinna eest vältida igasugust avalikku debatti ja säilitada head suhted biotehnoloogiatööstusega, lihtsustades GMO-de Euroopasse toomine,“ ütles keskkonnaorganisatsiooni Friends of the Earth eestkõneleja Adrian Bebb.

Euroopa Komisjoni ettepanek läheb arutlusse juunis ja „mõjutab positiivselt biotehnoloogiat ja seemnefirmasid võrreldes olemasoleva olukorraga,“ on kirjas ettepaneku mõjuhinnangus.

Selles on ka kirjas, et ettepanek ”võib kaasa tuua negatiivsed mõjud mitte-GM põllumeestele,“ mis viitab tavatoodete ettekavatsemata saastumisele GMO-dega.

Poliitilised võimalused

Ettepanekus on nimetatud mitmeid võimalusi selle rakendamiseks olemasolevas seadusandlikus raamistikus ning selgelt välja toodud, et peamise plussina nähakse WTO riikide, iseäranis USA, positiivset reaktsiooni.

”Biotehnoloogia on oluline transatlantilise dialoogi teema ja seetõttu peab selle initsiatiivi edasisel arendamisel arvestama suhetega USA-ga,” väidab hinnang.

Esimene ja kõige soositum võimalus, mida dokument välja pakub, on selline, kus GM kasvatuse lubasid antakse ka edaspidi välja EL tasandil peale ohutushinnangu läbimist, kuid liikmesriigid otsustavad ise, kas hakata neid kasvatama või mitte.

Küsimuses, kuidas peavad liikmesriigid hakkama õigustama oma soovi kasvatada või kasvatamisest loobud, pakub dokument välja võimaluse revideerida soovistuslikke EL juhendeid GM taimede ja mitte-GM-taimede „kooseksisteerimise“ kohta.

See lubaks riikidel määrata 5-10 kilomeetriseid puhvertsoone GM- ja mitte-GM-põldude vahel, mis muudaks praktikas GMO-de kasvatamise sisuliselt võimatuks.

Teiseks dokumendis nimetatud võimaluseks on lubada riikidel arvestada otsustamisel „sotsiaalmajanduslikke“ tegureid, nagu mahepõllumajanduse kaitsmine, põllumeeste saagikuse suurendamine või herbitsiidide ja pestitsiidide kasutamise vähendamine.

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6422CU20100503

Eurokomisjoni poolt koostatud mõjuhinnang:
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/ 147_sanco_gmo_cultivation_en.pdf