¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GMO-vaba Euroopa

The Ecologist (lühendatult)
21. oktoober 2009


GMO-de kasvatamise üle otsustamise viimine liikmesriikide tasemele võib lubada EL riikidel lihtsamalt keelata GMO-sid, kuid toob kaasa uusi ohte.

Tänase päeva seisuga otsustatakse uute GMO-de lubamise või keelamise üle EL tasandil.
Kuid Madalmaade valitsus on esitanud uue ettepaneku: kui GM taim on saanud EL Toiduohutuse Ametilt ohutuse kinnituse, lubatakse liikmesriikidel otsustada ise, kas luba anda või mitte. Sisuliselt tähendaks see GMO poliitika renatsionaliseerimist.

Juba praegu saavad liikmesriigid takistada GMO-de kasutamist niinimetatud "kaitseklausli" vastuvõtmisega. See annab võimause keelata GMO-de kasutamine ja müük, kui riigil on õigustatud alus arvata, et see võib kaasa tuua riski inimtervisele või keskkonnale. Viimaste aastate jooksul on seda klauslit kasutanud GMO-de keelamiseks Austria, Prantsusmaa, Kreeks, Ungari, Saksamaa ja Luksemburg.

GMO-vaba Euroopa

Hollandi ettepanek läheb kaugemale: see lubaks liikmesriigil keelata GMO-sid ka sotsiaalsete ja majanduslike põhjendustega, mitte ainult terviseriskidele viidates. See lubaks riigil deklareerida enda GMO-vabaks ja peatada sellega praegune EL täideviiva võimu poolne surve GMO-de aktsepteerimiseks.Mitmed Itaalia ja Saksamaa piirkonnad on juba deklareerinud end GMO-vabaks. Alles eelmisel nädalal teatas ka Iirimaa, et plaanib keelata GMO-de kasvatuse, ka Wales´i poliitikas on pikaaegne vastuseis GMO-dele.

Võltslahendus

Kuigi mitmed liikmesriigid, sealhulgas Austria, Kreeka ja Poola, toetavad Hollandi ettepanekut, arvavad mitmed valitsusvälised organisatsioonid, et tegu võib olla ohtliku sammuga.

Greenpeace´i põllumajanduspoliitika juht Marco Contiero ütleb, et ainuke põhjus, miks Holland - üks Euroopa aktiivsemaid GMO-de toetajaid - on selle ettepaneku teinud, on Euroopa poliitilise ummikseisu lahendamine.

"Kuid see on võltslahendus. See tähendaks, et kogu poliitiline debatt, mis praegu Euroopas nõukogu tasandil toimub, lõppeks ära. Komisjonile jäävad poliitiliselt vabamad käed ignoreerida vastuolusid ja jätta kõik liikmesriikide mureks. Ametlikult ei ole välja öeldud, et ettepanek on mõeldud GMO-de Euroopa turule toomise lihtsustamiseks, kuid just nii see toimima hakkab."

On ka gruppe, nagu GMO-vaba Iirimaa, kes arvavad, et ettepanek on tehtud Euroopas GMO-de suhtes ettevaatlikkust ülesnäitavate gruppide killustamiseks ja see lubaks ka GMO-meelsetel riikidel, nagu Hispaania ja Holland, külvata rohkem GMO-sid.

WTO

Samuti võib ettepanek tuua kaasa olukorra, kus Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) süüdistused hakkavad surevstama liikmesriike üksikult, sest ilmselt viskuvad USA ja Kanada ükskõik millist keeldu vaidlustama.

"WTO on mõistnud EL süüdi selles, et EL ei ole võtnud minevikus vastu GMO-sid puudutavaid otsuseid, kuid ei ole kunagi vaidlustanud otsustussüsteemi kui sellist. Kui me nüüd süsteemi ära muudame ja laseme liikmesriikidel endil otsustada, satuvad liikmesriigid WTO tule alla," ütleb Contiero.

GMO-vabad piirkonnad

Plaid Cymru Europarlamendi liige Gill Evans´i sõnul eelistaksid paljud Parlamendiliikmed tugevdada olemasolevat GMO-vabade piirkondade seadusandlust.

"Kõik vabandavad end välja sellega, et EL tasandil ei saa end GMO-vabaks kuulutada. Kuid see ei ole tõsi. Olemasolevate reeglite järgi saame teatud piirkondades GMO-de kasutamist piirata, viidates looduskaitsele või bioloogilisele mitmekesisusele."

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/340410/gmfree_europe_how_we_could_still_ban_gmos.html