Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Aita vältida toidu "monsantostumist" !

No patents on seeds,
21. oktoober 2009
(link toetusallkirja andmiseks all)

Täna avaldavad põllumehed, keskkonna- ja arengukoostööorganisatsioonid üle maailma hoiatuse, milles kutsuvad üles teadvustama uut tüüpi patente, mis on rakendatavad taimedele ja loomadele ning mis kahjustavad nii innovatsiooni kui toidujulgeolekut. Hoiatus avaldatakse samal päeval, kui ÜRO eriraportöör  Olivier de Schutter, kelle valdkonnaks on õigus toidule, esitab ÜRO Peaassambleele uut raportit, milles ütleb, et seemnepatendid võivad suurendada toidukriise. Seemnete ja loomade patenteerimist piiravad reeglid on muutnud seega hädavajalikuks. Hoiatuse algatajaks on rahvusvaheline koalitsioon “no patents on seeds”, mida toetavad põllumehed ning keskkonna- ja arengukoostööorganisatsioonid. Hoiatus on suunatud valitsustele, parlamentidele ja patendiametitele ning kutsub üles teadvustama uut tüüpi patentide nõudmist, mis omistaksid omandiõiguse tavasordiaretusest või -tõuaretusest saadud taimedele ja loomadele. Selliste patendinõuete sisuks on koguni viljasaagid ning saadused, nagu piim, või ja leib.

Viidates "Monsantostumisele" soovivad allakirjutanud juhtida tähelepanu sellele, et kogu ahel, alates seemnetest kuni toidutootmiseni, võib sattuda üksikute rahvusvaheliste firmade kontrolli alla, nagu Monsanto, DuPont and Syngenta, tuues kaasa oligopolide (osalejatevaesete, puuduliku konkurentsiga turgude) tekke ja kontsentreerumise suurenemiseni.

"Vajame radikaalseid muutusi nii patente puudutavas seadusandluses kui patendiametite praktikas, et hoida ära taimede ja põllumajandusloomade patenteerimist," ütleb François Meienberg, Berne Declaration grupi esindaja. "Korporatsioonid ei tohiks jätkata mõistusevastast seemnete, taimede ja põllumajandusloomade omastamist ja monopoliseerimist patendiseaduste abil. Kui see jätkub, muutuvad patendid suurimaks ohuks maailma toidujulgeolekule, toidusõltumatusele ja ka innovatsioonile."

Ka ÜRO eriraportööri raport kordab sama sõnumit: " Sisendi pakkujate turu oligopolistlik sutruktuur võib tuua kaasa selle, et vaesed põllumehed ei suuda omandada juurdepääsu seemnetele - ressursile, mis on neile elulise tähtsusega, samuti võib see tõsta toidu hinda, muutes toidu vaestele vähem kättesaadavaks."

Terve pressiteade:

http://www.evb.ch/en/p25016657.html

Eriraportööri raport:
http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/SRRTFstatementWSFS2November2009.pdf

Anna allkiri! Global Alert to stop the "Monsantosizing" of food, seeds and animals
http://www.no-patents-on-seeds.org/monsantosizing.htm

ÜRITUS: Patents on Seeds – The turning point? Saksamaa, München, 19. juuli 2010
Konverentsitasu 25 eurot, selle raha eest saab ka lõunaoodet. Registreerumistähtaeg 12. juuli
http://www.no-patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=28