Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
ÜRO Inimõiguste ekspertkomitee: kas toitu peaks patenteerima?

 

Intellectual Property Watch, Switzerland

7. august 2009

ÜRO Inimõiguste Nõukogu ekspertide mõttekoda tõstatas sellel nädalal küsimuse patentidest ja toidust."Õigus toidule on üks neid inimõigusi, mida on rikutud kõige rohkem, hoolimata sellest, et see on aastatuhande arengueesmärkide (Millennium Development Goal) seas esimesel kohal," ütleb Jean Ziegler, Inimõiguste Nõukogu nõuandva komisjoni ase-esimees ja endine ÜRO toidu kui inimõiguse teema erireferent aastatel 2000-2008.

Maailmas todetakse piisavalt toitu, et toita ära kaks korda niipalju inimesi, kui praegu planeedil on. Sellest hoolimata on miljardil inimesel ikka veel puudulik juurdepääs toidule, lisas Ziegler.

/.../

Lisaks kahele õigust toidule ja sellega seotud probleeme puudutavale raportile alatoidetud laste suremusest (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/session3/docs/A-HRC_AC-3-CRP3.pdf) ja väikepõllumeeste kehvast olukorrast (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/advisorycommittee/A.HRC.AC.3.CRP.5.pdf) arutas komisjon ka teisi probleeme, mis on seotud toidule juurdepääsu õiguse diskrimineerimisega.  Nõuandva komisjoni esindaja Jose Antonio Bengoa Cabello sõnul peaks hakkama tegelema ka selliste küsimuste lahendamisega, nagu

- toksiline toit ja geneetiliselt muundatud seemned, 

- haridussüsteemid ja toidujulgeolek,

- väiketalunike kontroll toitu puudutava intellektuaalse omandi õiguste üle,

- mikrorahastuse võimalused sellisele sihtgrupile, nagu vaesed naised ning linnastunud piirkondade vaesed.


Arutati ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) mõju toidujulgeolekule.
"WTO poliitikat võib vaadata kui toidujulgeolekut ja toidutootmist negatiivselt mõjutavat nähtust," ütles Dheerujlall Seetulsingh, Mauritiuse Inimõiguste komisjoni esimees. Tema sõnul peaks lähemalt tegelema ka selliste küsimustega, nagu patendid toidutootmises ning arengumaades tekkinud põllumajanduslike teadusandmete võõrandamine rikkamate riikide poolt.

Centre Europe-Tiers Monde Instituudi esindaja Melik Ozden´i sõnul on tähtis roll rahvusvahelisel talunike õiguste eest võitleval organisatsioonil Via Campesina´l.

"Talunikud on alati olnud ja on ka tänasel päeval toiduõiguse rikkumise esimesed ohvrid," ütles Ozden."Aastas tapetakse tuhandeid väikepõllumehi, kes püüavad kaitsta oma õigust maale, veele, seemnetele ja tootmisvahenditele. Mitmekümne aasta jooksul on neid kuritegusid teostatud neoliberaalsete poliitikate vajalikkuse egiidi all, mille kasusaajateks on rahvusvahelised organisatsioonid."Via Campesina loodi selleks, et kaitsta miljonite põllumeeste õigusi ja vabadusi, olgu nad maaomanikud või mitte ning et kaitsta neid toiduturu kriminaalse liberaliseerimise eest, nagu seda igati soosib WTO. Via Camepesina arvates ei suuda praegune inimõiguste kaitsesüsteem reaalsuses farmereid kaitsta ja neid aetakse jätkuvalt minema nende maadelt, tapetakse ja suletakse juurdepääs seemnetele läbi nende patenteerimise."

Mitmes kohas on ära märgitud ka geneetiliselt muundatud organismid, mis on ajaloos tekitanud palju debatte mitte ainult tervise- ja keskkonnamõjude tõttu, vaid ka seemnete omandiõiguse kontekstis.

Nõuandev komisjon otsustas paluda HRC-l valmistada ette uurimus toiduõigusest ja selle diskrimineerimisest ning esitada see komisjonile, mis tegeleb inimeste õigusega toidule.

Toiduõiguse teemaline eriraport

Samal ajal oodatakse ka uue ÜRO erireferendi Olivier de Schutter 2009. aasta raportit, mis keskendub intellektuaalse õiguse küsimustele toidusüsteemis. Raport on toimetamisfaasis ja peaks augusti lõpuks avalikkuse ette jõudma.

2008. aastal esitas de Schutter ÜRO Peaassambleele peadirektori kaudu siseraporti toiduõiguste kohta ( http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/A.63.278_en.pdf). De Schutter väidab, et WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspekte (TRIPs) kokkuleppe nõudmised omavad väga arvestavat mõju toidusüsteemide kõikides etappides."Globaalsel tasandil püütakse intellektuaalse omandi õiguseid suurendada. Kui seda laiendada taimesortidele ja seemnetele, siis suurendab see hiigelfirmde kontrolli globaalsete toidusüsteemide üle, mida nad niikuinii juba praegu endale nõuavad," on kirjas de Schutter´i raportis. Taimesortide patenteerimine võib iseäranis suurendada põllumajandustootjate sõltuvust firmade poolt määratavatest hindadest ja vähendada bioloogilist mitmekesisust, suurendades vaid ühte tüüpi seemnete kasutamist. Uus raport, milles uuritakse süvitsi intellektuaalse omandi ja toidu omavahelisi interaktsioone ning püütakse teha soovitusi, mis tagaksid suurema tasakaalu intellektuaalse omandi kaitse ja toidule juurdepääsu õiguse kaitse ning talunike õiguste kaitse vahel, peaks saama esitatud ÜRO Peaassambleele selle aasta oktoobris.

 

http://www.ip-watch.org/weblog/2009/08/07/members-of-human-rights-expert-committee-at-un-question-patents-food/