Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Saksamaal tuleb GMO-vaba märgistus

The Local,

10. august 2009

 

Saksa tarbijal saab edaspidi olema lihtsam teada, kas nende toit sisaldab geneetiliselt muundatud organisme, kuna põllumajandusminister Ilse Aigner kehtestas uue "GMO-vaba" märgistuse.

Valge-roheline logo, kus on saksa keeles kirjutatud "Ohne Gentechnik" tagab selle, et toit ei sisalda GMO-sid isegi mitte vähesel määral.

Kuigi firmadel on juba eelmsiest aastast olnud võimalik märgistust kasutada, ei ole nad seda teinud. Logo peaks olukorda parandama, tehes valiku nähtavamaks.

Enamik Saksamaa elanikest eelistavad GMO-vaba toitu ning enamik tarbija- ja keskkonnaorganisatsioone tervitavad märgistuse loomist, kuna see suurendab tarbija valikuvõimalusi.   Siiski on tarbijaorganisatsioon Foodwatch skeptiline uue märgistuse suhtes ning leiab, et sellisel juhul peaks olema ka märgistus "geneetiliselt muundatud" toodete puhul, kus seda praegu ei kasutata. "Kui loomi toidetakse geneetiliselt muundatud söödaga, siis nendest loomadest pärit saadusi - mune, piima, liha - ei pea vastavalt märgistama. Ja kui tarbijad ostavad neid tooteid, toetavad nad geneetilist muundamist vastu oma tahtmist," ütles organisatsiooni Foodwatch direktor Thilo Bode.

http://www.thelocal.de/money/20090810-21155.html

Saksa seadus, mis hakkas kehtima 2008. aastal, sisaldab järgmisi sätteid:
• Sööt ei või olla märgistatud GMO-sid sisaldavaks vastavalt EL Toidu ja sööda määrusele 1829/2003 (art. 24,25)
• Sööt võib sisaldada GM mikroorganismide (GMM) abil toodetud vitamiine, aminohappeid jmt, GM ravimite kasutamine on lubatud
• Loomi peab otitma GMO-vaba söödaga teatud perioodi kestel
• Toidu koostisained peavad olema GMO-vabad (0.1 % - tehniline määramispiir)
• Toidulisandid/vitamiinid ei või olla toodetud GMM kasutades
• Soovitav on toodete ja protsessi auditeerimine ja sertifitseerimine

Selleks, et loomsed saadused saaksid kanda nime "GMO-vaba" peavad Saksa seaduse järgi loomad olema toidetud GMO-vaba söödaga - lihaveised 12 kuud (vähemalt kolm neljandikku looma eluajast), väikesed mäletsejad 6 kuud, sead 4 kuud, piimalehmad 3 kuud, lihalinnud 10 nädalat, munevad linnud 6 nädalat.

http://www.gmofree-euregions.net:8080/docs/ajax/ogm/MERTENS.pdf