Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GM soja: samm tagasi süngesse keskaega

 12. juuni 2009

GM Freeze, UK

Mittetulundusühing GM Freeze kirjeldab firma Dow AgroSciences’ hiljutist taotlust Brasiilia võimudele [1] lubada uue GM soja põldkatseid kui  "sammu tagasi pimedasse keskaega". Dow soja on muundatud tolerantseks pestitsiididele 2,4 D ja haloksüfop-R.

Herbitsiid 2,4 D [2], mis tõrjub laialehelisi umbrohte, lubati maailmas kasutamiseks 1940ndatel ja oli USA-Vietnami sõja ajal kasutatud herbitsiidi Agent Orange oluline koostisosa. Seda hinnatakse "keskmiselt toksiliseks" ja osad ametkonnad on hinnanud selle potentsiaalselt vähki tekitavaks. Pärast pealekandmist uhub vesi ta mullast välja ja 2,4 D on põhjustanud Suurbritannias mitmeid saastumisjuhte töötlemata joogivees. Herbitsiid on väga mürgine kaladele. Tänase seisuga on ta EL-s kasutamiseks lubatud. EL keeldus Dow GM sojale luba väljastamast järgmistel põhjustel [3]:

- põhjavee potentsiaalne saastumine,
- oht imetajatele,
- toksilisus kaladele.

Brasiilias on ainsaks lubatud herbitsiiditolerantseks GMO-ks praeguse seisuga Monsanto Roundup Ready (RR) soja, mis talub  herbitsiidi Roundup. GM soja lubamist 1996. aastal põhjendati kui võimalust vähendada herbitsiidikoguseid ja kaitsta keskkonda teiste, mürgisemate herbitsiidide eest.

Kuid uued tõendid sunnivad aina enam kahtlema Roundup´i ohutuses [4], tuues välja iseäranis Roundup´i mõju farmeritele, kes seda kasutavad ja inimestele, kes elavad töödeldavate põldude läheduses. Kuna GM soja Roundup´i jääkide sisaldus on suur, suurendati selle maksimaalse lubatud jäägi normi 200 korda, et GM soja saaks importida Euroopasse, kus seda kasutataks peamiselt loomasöödaks [5]. Dow uus GM soja võib tulevikus suurendada sojaimportite 2,4 D või haloksüfop-R jääke.

Lisaks suureneb nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas pidevalt Roundup´ile resistentsete umbrohtude hulk, muutes seega GM seemneid ebaefektiivseks ning kulukaks, sest põllumehed peavad umbrohtude hävitamiseks suurendama herbitsiidikoguseid (osade raportite andmetel 100000) [6].

Nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas kasutatakse järjest rohkem herbitsiide, et saada hakkama RR GMO-dest tingitud umbrohu resistentsuse probleemidega. Umbrohtude resistentsus Roundup´ile on inspireerinud firmasid uute toodetega turule tulema - selliseid, nagu nt Dow GM soja.

GM Freeze esindaja Pete Riley sõnul oli Roundup´ile resistentsete GMO-de eesmärk vähendada herbitsiidikoguseid ja aidata loobuda toksilisematest herbitsiididest, nagu 2,4 D.

"Teadlased on juba algusest peale hoiatanud, et Roundup´i liigkasutamine toob endaga kaasa resistentsuse tekke umbrohtudes - ja just nii ongi läinud. Dow ettepanek hakata kasutama GM soja, mis on resistentne herbitsiididele 2,4 D ning haloksüfop-R on samm tagasi pimedasse aega - just sellise tootmise pidid esimesed turule toodud GMO-d kaotama. Praegu on näha, et GM soja kasutuselevõtt ei olnud muud kui lühiajaline "lahendus", mille tõid turule firmad, kes soovisid müüa rohkem herbitsiide. Mida kiiremini põllumehed seda endale teadvustavad ja pöörduvad umbrohu kontrollimiseks tagasi külvikordade vahelduse ja muude agroökoloogiliste võtete juurde, seda parem." 

Viited:

1. Vt. www.aspta.org.br/por-um-brasil-livre-de-transgenicos/updates/update-june-2009/ 

2. Vt. PAN UK Briefing www.pan-uk.org/pestnews/Actives/24d.htm

3. Vt. http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/existactive/haloxyfop-r.pdf

4. Benachour N and Séralini G-E, 2009. Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells, Chemical Research in Toxicology Vol22 No1 pp 97-105  available from
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/tx800218n 


5. Vt. www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmhansrd/vo990714/text/90714w21.htm#90714w21.htm_sbhd4

6. Vt. www.weedscience.org/Case/Case.asp?ResistID=5271

 

http://www.gmfreeze.org/page.asp?id=385&iType=

 

* Haloksüpof-R kasutamine on EL-is keelatud

2007/437/ET: Komisjoni otsus, 19. juuni 2007 , haloksüfop-R’i nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2548 all)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:163:0022:01:ET:HTML