Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Argentiina sojakasvatus ja Roundup´i tervisemõjud

Latin American Herald Tribune
14. aprill 2009

Teadlaste poolt läbi viidud uurimuse käigus selgus, et geneetiliselt muundatud sojal - Argentiina põhikultuuril - kasutatav umbrohumürk (glüfosaat) võib põhjustada loodetel aju-, soolestiku - ja südamekahjustusi.

Kuigi uurimuses kasutati kahepaiksete embrüosid, on tulemused "täiesti ülekantavad inimlootele," ütles embrüoloogiaprofessor Andres Carrasco, üks uurimuse autoreid. “On päris märkimisväärne, et maailmatasandil ei ole läbi viidud glüfosaadi mõjude uuringuid loodetel," kommenteeris Argentiina Tehniliste ja Teaduslike Uuringute Nõukogu teadlane ja Molekulaarse Embrüoloogia Labori direktor.

Uurimuses kasutatud herbitsiidikogused "olid palju madalamad, kui põllumajanduses pritsimisel kasutatavad kogused," seega võib väita, et olukord on isegi tõsisem kui uurimuse põhjal arvata võiks, kuna glüfosaat ei lagune kuigi kergelt. Argentiinas kasutavad põllumehed igal aastal 180-200 miljonit liitrit glüfosaati. Glüfosaadi on turule toonud rahvusvaheline firma Monsanto ja USA-s [nagu ka Eestis] müüakse seda Roundup´i nime all. Carrasco sõnul leidsid teadlased, et "puhas glüfosaat, annustes, mis on madalamad kui taimede töötlemisel, põhjustab kahjustusi .... (ja) võib muuta tavapäraseid loote arengu mehhanisme, mõjutades rakkude jagunemist ja suremist."“Firmad ütlevad, et klaasi glüfosaadi joomine on tervislikum kui klaasi piima joomine, aga fakt on see, et nad on meid merisigadena kasutanud," lisab Carrasco.

Teadlane tõi näite päriselust: Cordoba linna äärealadel, Ituzaingo linnajaos, elab 5000 inimest. Viimase kaheksa aasta jooksul on vähemalt 300 pahaloomulise kasvaja juhtu seostatud just taimemürkide kasutamisega ümberkaudsetel põldudel.“Sellistes kogukondades, nagu on Ituzaingos, on juba liiga hilja midagi muuta, kuid me vajame ennetavat süsteemi, mis annaks aluse nõuda firmadelt, et meie turvalisus oleks tagatud - ja mis kõige olulisem: peame paika saama äärmiselt ranged taimekaitsevahendite pritsimise reeglid, millest praegu ei pea küll kinni mitte keegi, kas ignorantsusest või ahnusest."

Teadlane lisas ka, et lisaks juba teostatud uuringutele peab kindlasti läbi viima põhjaliku uuringu sellest, kuidas glüfosaat mõjub inimestele. Carrasco sõnul on riigis kõik mehhanismid selle jaoks olemas. Rohkete kaebuste tõttu põllumajanduskemikaalide ebaproportsionaalse kasutuse üle oli Tervishoiuministeerium sunnitud veerbuarikuus looma komisjoni, mille ülesandeks on uurida probleemi tõsidust neljas Argentiina provintsis.

Argentiina on sojaekspordilt kolmandal kohal maailmas.

http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=331718&CategoryId=14093

Monsanto umbrohumürgi kahjulikkust uurinud teadlast püütakse survestada

Organic Consumer Association, USA
27. aprill 2009

Hiljuti viisid Argentiina teadlased läbi uuringu, mis näitab, et USA firma Monsanto poolt toodetava taimemürk - herbitsiid Roundup - võib põhjustada aju-, seedeelundite - ja lootekahjustusi. Sellele järgnevalt on aga uuringut juhtinud teadlane, dr. Andres Carrasco, pidanud seisma silmitsi ootamatu survega.

Argentiinas kasutatakse palju geneetiliselt muundatud herbitsiidiresistentse soja kasvatuse tõttu Roundup´i väga palju.Dr. Carrasco, embrüoloogia professor, on töötanud ligi 30 aastat lootearengu valdkonnas, ta on olnud Argentiina Teadusuuringute Komisjoni president ning töötab nüüd Kaitseministeeriumi Teaduse- ja Tehnoloogiainnovatsiooni osakonnas. Katseid viis ta läbi oma molekulaarembrüoloogia laboris, mis asub  Buenos Airese Riiklikus Ülikoolis.Dr. Carrasco hoiatas, et tema uuringus kasutatud herbitsiidikogused olid "palju väiksemad kui herbitsidiikogused, mis taimede pritsimisel kasutatakse" ning seega on uuringu tulemused märksa tõsisemad kui uuring näitab, iseäranis selle pärast, et glüfosaat "ei lagune".A

rgentiina pressis ilmunud uudiste kohaselt  saabus dr. Carrasco laborisse peale uuringu tulemuste avalikustamist neli meest, kes käitusid ülimalt agressiivselt.Kaks nendest on olemasoleva info kohaselt põllumajanduskemikaali tööstuse liidu liikmed, kuid nad keeldusid oma nime avaldamast, teised kaks väitsid end olevat notar ja jurist, kes püüdsid teadlast küsitleda ja nõuda uuringu detailide avaldamist. Dr. Carrascole on tehtud ka mitmeid ründavaid telefonikõnesid ja halvustavaid märkusi teema uuringute kohta ajalehtedes, mis on seotud põllumajandustööstusega. Dr. Carrasco keeldub survestamisele järele andmast ja ütleb: "Kui ma midagi tean, ei hoia ma oma suud kinni."

http://www.organicconsumers.org/articles/article_17680.cfm

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123932-2009-04-26.html

Seotud teemal:

Pusztai 1999 - Carrasco 2009
Glyphosate whistle-blower comes under sustained attack
http://www.gmfreecymru.org/news/Press_Notice20Sept2009.htm

Argentine herbicide lawsuit alarms soy farmers

http://in.reuters.com/article/environmentNews/idINTRE5464Q820090507