Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GM toodete elutsükli hindamise võimalustest

Geneetiliselt muundatud  (GM) põllumajandustoodete elutsükkel ja selle hindamise võimalused

Üllas Ehrlich, TTÜ 

1. Miks on vaja GM põllumajandustoodete elutsüklipõhist hindamist?
2. Olelustsükli (elutsükli) hindamise standardid
3. GM ja konventsionaalsete põllumajandustoodete elutsüklid
4. Järeldused

Töös jõutakse muuhulgas järeldusele, et senised tööd GM tootmise ja toodete kasulikkuse või kahjulikkuse rahalise aspekti kohta sisaldavad eelkõige kahte olulist puudust: 1) tootmise välismõjusid ei ole kas üldse arvestatud või on neid lihtsalt nimemtaud ilma välismõjude rahalist ekvivalenti leidmata. See  tõsiasi ei võimalda välismõjusid kulude-tulude analüüsil arvestada ja annab analüüsist moonutatud pildi, näidates kulusid tegelikust väiksemana.  2) GM ja konventsionaalsete põllumajandustoodete võrdleval analüüsil keskendutakse vaid elutsükli üksikutele etappidele, mitte kogu elutsüklile. Selline lähenemine ei võimalda teha GM ja mitte GM toodete võrdlemisel tõepäraseid järeldusi.
 

Loe analüüsi siit: elutsykkel 
 

Analüüs valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine” raames.