¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GMO-d ei ole saagikamad

Märts 2009

Biotehnoloogia tööstus on juba aastaid lubanud maailma näljahädast päästa geneetiliselt muundatud taimede abil, kuna need annavad suurema saagi.

Union of Concerned Scientists (UCS) avaldas 2009.a märtsis raporti Failure to Yield, mis kummutab need lubadused. Raport väidab, et hoolimata 13 kommertsialiseerimisaastast ei ole geneetiline muundamine USA põllumeeste saake märkimisväärselt mõjutanud. Raport põhineb rohkem kui kahekümnel akadeemilisel soja ja maisi saakide uurimusel, sest just soja ja mais on kõige levinumad muundkultuurid USA-s.


UCS raport jõuab analüüsi tulemusena järeldusele, et GM herbitsiiditoleratne soja ja herbitsiiditolerantne mais ei ole põllumeeste saake suurendanud. Kahjurikindel Bt mais on saake küll suurendanud, kuid vaid marginaalselt. Raporti andmetel on mõlema kultuuri saakide tõus viimase 13 aasta jooksul tingitud enamasti traditsioonilisest sordiaretusest või põllumajanduspraktikate optimeerimisest.

UCS raport avaldati ajal, kus maailma toiduprobleemid on vallandanud üleskutseid suurendada põllumajanduslikku tootlikkust või saake - st suurendada mingi teatud aja jooksul teatud suurusega maa-alalt saadavat vilja kogust. Biotehnoloogia firmad väidavad sama, mis aastaid tagasi: geneetiline muundamine on kesksel kohal selle eesmärgi saavutamisel.
Näiteks hoiatab Monsanto reklaamikampaania aina suureneva rahvaarvu eest ja ütleb, et Monsanto "tõhusad seemned... suurendavad märkimisväärselt saake..." UCS raport näitab, et antud väite puhul ongi tegemist tühipalja reklaamiga ning jõuab järeldusele, et on äärmiselt ebatõenäoline, et geneetiline muundamine võiks ka tulevikus mängida toidutootmise suurendamisel kuigi olulist rolli.

Raport Failure to Yield tugevaks küljeks on see, et ta käsitleb eraldi potentsiaalset (olemuslikku) saagikust ja reaalset saagikust - kontseptsioonid, mida tööstus sageli ühte sulatab ja mis paljude sihtgruppide jaoks muudab küsimuse eksitavaks. Olemuslik saagikus tähendab mingi taimekultuuri kõrgeimat saagipotentsiaali optimaalsetes tingimustes. Reaalne saagikus näitab aga saaki peale kahjurite, põua ja teiste keskkonnategurite poolt tekitatud kahjude mahaarvamist.

USC analüüsi tulemusena selgub, et ükski kolmest uuritud kategooriast (herbitsiidiresistentne soja, herbitsiidiresistentne mais ja kahjurikindel Bt mais) ei ole olemuslikku saagikust tõstnud, herbitsiidiresistentsed kultuurid ei ole aga võrreldes tavakultuuridega tõstnud ka reaalset saagikust.
Raporti sõnul on tõenäoline, et Bt mais võib reaalset saagikust marginaalselt suurendada 3-4% võrra võrreldes tavamaisiga.
 
Raport Failure to Yield analüüsib ka GM tehnoloogia potentsiaalset rolli toidutootmise suurendamises järgmiste kümnendite jooksul. Raport ei välista võimalust, et geneetiline muundamine võib kunagi tulevikus anda oma panuse saakide suurendamisse. Kuid raporti sõnul on väga vähe mõtet toetada geneetilist muundamist teiste tehnoloogiate arvelt, mis on tõestanud, et nad tõstavad saagikust märkimisväärselt ning soovitab USA Põllumajandusministeeriumile ja ülikoolidele suurendada teadusuuringuid just selliste meetodite edasiarendamisel.

"Kui me tahame jõuda kusagile rahvastiku suurenemisest ja kliimamuutustest tingitud näljahäda leevendamisel, peame suurendama toidukultuuride saagikust," ütleb Gurian-Sherman. "Traditsiooniline sordiaretus on oma võimalustelt ja tulemustelt geneetilisest muundamisest kaugel ees."

http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/science/failure-to-yield.html

 

UCS raport vallandas kriitika biotehnoloogia tææstuse poolt. UCS vastus sellele kriitikale:

http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/science/the-real-scoop/2009-entries/TRS042909.html