¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Laiem pilt: maastiku saastumine GMO-dega

Allikas: European Commission DG Environment, Belgia
Autor: Environment News Alert Service
10. detsember 2008
  
Uudiskirjas väljendatud seisukohad ei väljenda tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.

Juhul kui naabruses kasvab GM taimi, peab tavataimede puhtuse tagamiseks mõistma õietolmu leviku viise - nii lühi- kui pikadistantsilisi. Uus uuring näitab, et see, mida olemasolevad juhendid nimetavad kindlaks vahemaaks GM maisi ja maisi vahel, ei pruugi aidata vältida GM maisi risttolmlemist tavataimedega.

Tavataimede saastumine toimub siis, kui GM mais ristub mitte-GM maisiga. Saastunud seemnete osakaal määrab sellisel juhul tavamaisi saastumismäära. Kui GM seemnete osa mitte-GM seemnetes ületab 0.9% peab Euroopa Liidu seaduste kohaselt toodet märgistama GMO-na.
Olemasolevad puhvertsoonid said paika pandud suuresti "paarispõldude" võrdlustes, kus GM põllult levivat saastest mõõdetakse naaberpõllul. Seejärel võib vahemaad kahe "põllupaari" vahel kasutada "ohutu" vahemaa määramiseks. Kuid terve maastiku tasandil võivad õietolmu levikus mängida oma rolli ka teised lähedalasuvad maisitaimed ja -põllud.

Prantsuse uurijad on modelleerinud õietolmu levikut maastikul, kus on mitmeid GM ja mitte-GM maisipõllulappe ning ka põlde, kus kasvavad teised kultuurid. Arvestades GM õietolmu levikul nii lühi- kui pikamaadistantse, analüüsiti uuringus kaugemal asuvate GM maisi põldude (st mitte kõige lähema maisipõllu) mõju mitte-GM maisi saastumise määrale. Võrdluseks hinnati ka seda saastemäära tavapõllul, mis on põhjustatud lähimast GM maisi põllust.

Uurimus näitas, et kõige rohkem mõjutasid tavapõllu saastumist lähimad GM põllud ning tavapõllu suurus. Kuid sedavõrd, kuidas suureneb GM põldude proportsioon maastikul, suureneb ka tavapõldude saastumine.
Selle suurenemise põhjuseks on õietolmu pikadistantsiline levik GM põldudelt, kus tavapõllud muutuvad leviku vahendajaks. Uuringu autorid leidsid, et kui põllumehed hakkavad kasvatama rohkem GMO-sid, ei taga olemasolevate mudelite põhjal kindlaksmääratud vahemaad enam mitte-GM maisipõldude puhtust.
Oluline on seejuures, et mida rohkem GM maisi põlde modelleeritud uuritavale maastikule loodi, seda suuremaks läks saastumine, isegi GM- ja mitte-GM põldude vaheliste vahemaade suurenemisel.

Seepärast arvavad uurijad, et õietolmu levik pikkade vahemaade taha võib saastada mitte-GM põlde ja tõsta saastumist suuremaks kui 0.9% ning vahemaade määramisel peab arvestama kõiki GM põlde maastikul. Teadlaste sõnul peaks tegema rohkem uuringuid, et näha, kuivõrd see mudel pärismaastikul toimiks.

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/10si3.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/58&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Allikas: Lavigne, C., Klein, E.K., Mari, J-F. et al. (2008). How do
genetically modified (GM) crops contribute to background levels of GM
pollen in an agricultural landscape? Journal of Applied Ecology. 45:
1104-1113.