Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GMO-de kasvupind tõuseb, kuid kas nad täidavad ootusi?

Food Navigator, USA
4. detsember 2008

Uue analüüsi tulemusena selgub, et USA on jätkuvalt juhtival positsioonil geneetiliselt muundatud kultuuride kasvatamisel, kuid siiani ei ole ühest vastust küsimusele, kas lubadused suurendada geneetilise muundamise abil saagikust ja toiteväärtust, ei ole jäänud paljalt lubadusteks.

GM kultuuride külvipindala on suurenenud 2007. aasta jooksul 12% ja jõudnud 114.3 miljoni hektarini, ütleb Worldwatch Institute oma hiljuti avaldatud raportis Vital Signs Update.

See tähendab, et GM kultuurid moodustavad 9% globaalsest esmakultuuride toodangust ja kogu GM põllumajanduse taga on neli müügikultuuri (põllumajandustoode, mis on suunatud peamiselt müügiks ja ekspordiks, ingl. k. cash crop): soja (51%), mais (31%), puuvill (13%) ja õliraps (5%).

Pidevalt väheneva toidujulgeoleku taustal, kus toidutootjad maadlevad heitlike hindade ja ebastabiilse toorainevarustusega, reklaamitakse GM kultuure kui toidukriisi lahendit.

GM põllumajanduse võidukäigu eesotsas olevate firmade tipus on firma Monsanto. Raporti andmetel võib selle firma GM tunnuseid (herbitsiidiresistentsust, kahjurikindlust) leida rohkem kui 85% maailma GM kultuurides ja firma kontrollib 23% maailma seemneturust.

Kuid vaidlused geneetilise muundamise kasulikkuse üle ei näi raugevat ja ühtset vastust ei ole ka küsimusele, kas tehnoloogia täidab lubadused, mida reklaamides välja käiakse: suurem saagikus ja toiteväärtus.

Raporti andmetel: ”rääkides GM kultuuride potentsiaalsete kasude kohta väidetakse muuhulgas, et GMO-d suurendavad saagikust ja toiteväärtust, kuigi tänase päeva seisuga ei ole ükski kommertsialiseeritud GMO muundatud selle eesmärgiga. On uuringuid, mis näitavad GMO-de puhul saagilangust, GM sojaubade puhul isegi 5-10%. Ja kuigi viimased kümme aastat on firmad lubanud tuua turule suurema toiteväärtusega GMO-sid, on nad jätkuvalt vähemalt viie aasta kaugusel."

Raport toob välja ka mitmeid GM kultuuridega seotud probleeme, sealhulgas allergeenide levikut teistele liikidele, GM kultuuride juhuslik levik ja geeniülekanne, mahe- ja tavataimede saastumine, umbrohu ja kahjurite muutumine resistentseks ja GMO-de toksilist mõju loomadele, kes nendest või nende lähedal toituvad.

Worldwatch Institute´i uurija ja raporti autori Alice McKeown sõnul ”ei ole GM kultuurid kindlasti mingi imerohi. Paberil kõlavad lubadused hästi, kuid tegelikkuses on imed enda järel oodata lasknud. GM kultuuridega on jätkuvalt seotud palju vastamata küsimusi. Hea uudis on aga see, et juba praegu on meil olemas teised, keskkonnale ja inimesele ohutud ja toimivad lahendused toidujulgeoleku tagamiseks, nende hulgas mahepõllumajandus."

/.../
The Worldwatch Institute on sõltumatu teadusorganisatsioon, mille tööks on pakkuda faktidel põhinevaid analüüse globaalselt kriitiliste küsimuste kohta.
 
http://www.foodnavigator-usa.com/Financial-Industry/GM-crop-output-rises-but-can-it-deliver
http://www.worldwatch.org/node/5950