Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Kas GM taimed mõjutavad mesilaste õpivõimet?

Kas Cry1Ab valk mõjutab meemesilaste Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) õpivõimet?
R. Ramirez-Romero jt
Ecotoxicology and Environmental Safety 70 (2008) 327-333


Kokkuvõte

Geneetiliselt muundatud Bt taimi kasutatakse maailmas üha rohkem, kuid nende kõrvalmõjusid ja iseäranis subletaalseid mõjusid kasulikele putukatele on uuritud väga vähe.
Meemesilased on tolmeldajatena olulised nii looduslikele kui kultiveeritud ökosüsteemidele. Antud uurimuse eesmärk oli uurida Cry1Ab valgu kahe kontsentratsiooni (3 ja 5000 ppb) potentisaalseid mõjusid noortele ja täiskasvanud meemesilastele.
Täiendava biotesti raames hindasime katsetes Cry1Ab mõjusid kolmele peamisele noore täiskasvanud meemesilase elufaktorile: (a) meemesilaste ellujäämine Cry1Ab valguga subkroonilise kokkupuute tagajärjel, (b) toitumiskäitumine ning (c) õpivõime sellel ajal kui ta hakkab korjel käima.

Õpivõime testimiseks kasutati suiste sirutamise refleksi ( proboscis extension reflex, PER).

Positiivse referentsina kasutati keemilist pestitsiidi, imidacloprid´i, mille puhul vaadati samuti selle mõju. Testides kasutatud Cry1Ab valgu kontsentratsioonid ei olnud meemesilasele surmavad. Siiski muutus meemesilaste toitumiskäitumine kui nad puutusid koku Cry1Ab valgu kõrgemate kontsentratsioonidega - saastunud siirupi sisseimemine võttis neil rohkem aega. Samuti ilmnes Cry1Ab valgu 5000 ppb kontsentratsiooniga kokku puutunud mesilastel õpivõime häirumine. Mesilased ei lõpetanud reageerimist kontsentreeritud lõhnale ka siis, kui sellele ei järgnenud toitu.

Meie tulemused näitavad, et geneetiliselt muundatud taimed, mis ekspresseerivad Cry1Ab valku 5000 ppb kontsentratsioonil, võivad mõjutada meemesilaste toidutarbimist või õpivõimet ja seeläbi ka nende korjetegevuse tõhusust. Tulemusi vaadeldakse kontektsis, kas GM taimed võivad ohustada meemesilast.

Artiklit saab lugeda siit:

http://www.eko.org.ee/gmo/images/stories/research/honey_bee_ramirez-romero.pdf