Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Keskkonnaministrid tahavad reformida EL GMO lubade süsteemi

Greenpeace International, European Unit
4. detsember 2008
  
Hoolimata üksikute riikide püüdlustest protsessi takistada, jõudsid EL keskkonnaministrid täna otsusele, et EL peab muutma GMO-de mõjude hindamise süsteemi paremaks. Tänane otsus sündis Prantsusmaa eesistumise ajal algatatud poole aasta pikkuse protsessi tulemusena.

“Liikmesriigid edastasid Komisjonile selge sõnumi, et peame hakkama paremini hindama seda, kuidas GM kultuurid mõjutavad meie keskkonda, tervist ja miljonite põllumeeste elu," ütles Greenpeace EU GMO valdkonna direktor Marco Contiero. “Nüüd on järg Komisjoni ja Euroopa Toiduohutuse Ameti käes, kelle tegevuseks jääb nende soovituste rakendamine."

EL keskkonnaministrid soovivad paremat riskihindamist GMO-de pikaajaliste keskkonna- ja tervisemõjude küsimuses. Lisaks rõhutatakse sõltumatute teadlaste poolt tehtavate GMO uuringute tähtsust ning praegu firmade poolt konfidentsiaalseks klassifitseeritavale informatsioonile juurdepääsu olulisust.
Keskkonnanõukogu palub Euroopa Toiudohutuse Ametil, mis mängib GMOde üle otsuste tegemisel keskset rolli, arvestada GM kultuuridele pihustatavate umbrohutõrjevahendite keskkonnamõju ning arvab, et pestitsiide tootvaid GM kultuure peaks käsitlema samamoodi nagu kunstlikke taimekaitsevahendeid. Keskkonnanõukogu tunnustas ka regioonide ja kohalike kogukondade õigust GMO-vabade piirkondade loomisel.

Kuid Suurbritannia ja Euroopa Komisjoni surve all ei suutnud ministrid jõuda kokkuleppele, et EL-s müüdavad seemned jääksid vabaks GM saastest.

“Põllumajanduse tulevikule mõeldes võib öelda, et Nõukogu tegi riskantse otsuse, andes järele Suurbritannia ja Komisjoni esindajatele, kes surusid läbi madalamad ohutusstandardid seemnte saastumise küsimuses," ütles Contiero.

http://www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/press-releases2/EU-GMO-authorisation-system

Loe lisaks: väljavõte Eesti Keskkonnaministeeriumi pressiteatest:

4. detsembril toimus Euroopa Liidu Keskkonnanõukogu istung, kus
võeti vastu mitmed keskkonna säästmiseks olulised järeldused. /.../ Samuti võttis nõukogu vastu järeldused geneetiliselt muundatud organismide (GMO) edasise poliitika kohta, leides, et tuleb
tõhustada GMO-de kohta tehtavat keskkonna hindamist, kaasata rohkem eksperte ja
rahastada rohkem sõltumatuid uuringuid GMOde mõjude kohta. http://www.envir.ee/1089799
 

Šoti valitsuse pressiteade reformisoovituste kohta
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2008/12/05160324

Ülevaade protsessist:

http://www.euractiv.com/en/cap/eu-ministers-back-gmo-free-zones/article-1775577557