Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
KKM ei toeta roheliste GMO eelnõud

Vabariigi Valitsuse 17.07. istungil arutati järgmist GMO-dega seotud küsimust:

* Arvamuse andmine "Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse" eelnõu (301 SE) kohta
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu on algatanud fraktsioon Eestimaa Rohelised.

Eelnõu algataja arvates ühtlustub seaduse vastuvõtmisel valdkonna õigusruum ja paraneb õigusselgus geneetiliselt muundatud organismide kasutamisega seotud valdkondades ning tõhustub järelevalve Euroopa Ühenduse turustamisloa alusel kasvatamiseks lubatud geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemise valdkonnas tegutsevate isikute üle.

Eelnõu algataja hinnangul kaasnevad seaduse rakendamisel kulutused infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks ja haldamiseks ning inventuuri uuendamiseks. Seadus jõustuks üldises korras.

Keskkonnaministeerium, vaadanud läbi teiste asjaomaste ministeeriumide esitatud seisukohad, teeb ettepaneku mitte toetada seaduseelnõu, kuna ministeeriumis on väljatöötamisel analoogilise sisuga veelgi edasiarendatud seaduse eelnõu.