Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Eesti hääletas GM soja ja puuvilla lubamise poolt

 

Vabariigi Valitsuse 10.07.08 istungil kiideti heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja
kalandusnõukogu 15. juuli 2008. a istungil, mh järgmistes küsimustes:

* Nõukogu otsuse, millega lubatakse A2704-12 (ACS-ØØ5-3) geneetiliselt
muundatud sojauba sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade
turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr 1829/2003, eelnõu
* Nõukogu otsuse, millega lubatakse LLCotton25 (ACS-GH ØØ1-3)
geneetiliselt muundatud puuvilla sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud
kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr
1829/2003, eelnõu

Tuginedes Euroopa Toiduohutusameti seisukohale ning Eesti
uuendtoidukomisjoni hinnangule, ei näe Eesti põhjust geneetiliselt muundatud sojaoa A2704-12
ja geneetiliselt muundatud puuvilla LLCotton25 toiduna ja söödana turule lubamisest
keeldumiseks. Nimetatud sojaoa ja puuvilla keskkonda lubamist esitatud loataotlused ei
käsitle.