Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GMO-de levik võib muutuda kontrollimatuks

Maaleht

Annika Poldre

10. juuni 2008

Eestimaa Rohelised: koalitsioon soosib GMO-de kontrollimatut levikut.

Teisipäeval, 10. juunil toimunud Riigikogu istungil ei leidnud toetust ja langes koalitsiooniparteide vastuseisu tõttu menetlusest välja Erakond Eestimaa Rohelised (EER) fraktsiooni esitatud otsuse eelnõu „Abinõud geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks".

„Sellise otsusega soosib valitsuskoalitsioon GMOde kontrollimatut levikut Eestis," märkis Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni liige Aleksei Lotman. Ta viitas keskkonnapoliitikas omaksvõetud ettevaatusprintsiibile, mis lähtub teaduslikust arusaamast, et me ei oma paljude otsuste tegemisel piisavalt häid teadmisi, välistamaks kindlalt ohtu meie elukeskkonnale ja tervisele.

Juriidiliselt on ettevaatusprintsiip leidnud ellistes tuntud rahvusvahelistes lepetes nagu Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja selle Cartagena bioohutuse protokoll ning ka Euroopa Liidu õiguses oma kindla koha. Sealhulgas kinnitab seda Euroopa Ühenduse asutamislepingu art 174 lg 2, mida selles suhtes ei muuda ka Lissaboni leping.

Eesti keskkonnaõiguses on ettevaatusprintsiip endale alles teed rajamas.

Geneetiliselt muundatud organismidega seoses on ettevaatusprintsiip selgelt sõnastatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta, kusjuures liikmesriikidele antakse selge suunis seda põhimõtet arvestada ka direktiivi rakendamisel.
Paraku ei sisalda meie kehtiv geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus selgeid viiteid ettevaatusprintsiibile ega võimalda seega nimetatud põhimõtet piisaval määral lubade menetlemisel arvestada.

„Eesti seadus on jätkuvalt vastuolus nii ettevaatusprintsiibiga üldiselt kui ka konkreetselt asjaomase direktiiviga," avaldas Lotman kahetsust.

Tänase hääletusprotsessi kurioosumiks kujunes aga tehniline tõrge, mille tõttu Aleksei Lotman ise ei saanud oma puldi hääletusnuppu kasutada

http://www.maaleht.ee/2008/06/10/keskkond/539-gmode-levik-voib-muutuda-kontrollimatuks