Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Põllumeeste teadmised ja riskianalüüs: kogemused Kanadast

Volume 28 Issue 2 Page 463-476, April 2008

Põllumeeste teadmised ja riskianalüüs:
herbitsiidiresistentse rapsi keskkonda viimise järgne hindamine Lääne-Kanadas

Ian J. Mauro, Stephane M. McLachlan

Geneetiliselt muundatud (GM) taimede kasutamisega seotud vastuolud on osutunud korralikuks proovikiviks "teadmistepõhise" riskianalüüsi ideele.
Kuigi riskianalüüs hõlmab sotsiaalseid perspektiive GMO-de suhtes otsuste tegemise tasandil, on suur kontrast "ekspert-" ja "tavainimese" perspektiivide vahel.
Antud uurimuse üldeesmärk on uurida põllumeeste kümnendipikkuseid kogemusi herbitsiidiresistentse (HR) õlirapsiga ja nende teadmiste rolli GM taimede riskianalüüsis.
Ajavahemikus 2002-2003 koguti andmeid Manitoba ja teiste Kanada piirkondade põllumeestelt, intervjuude vormis (15 intervjuud) ja mailiküsitlustega (370 küsitlust). Saadud andmete põhjal selgus, et peamised HR rapsi eelised seostusid põllu majandamise lihtsustumisega
(nt lihtsam ja parem umbrohu kontrollimine), peamised riskid aga olid mitmekesisemad ja nende hulka kuulusid turuprobleemid, tehnoloogia kasutamise lepingud (litsentsid) ja suurem seemne hind.
Kasud ja riskid olid omavahel pöördvõrdelises suhtes ja väga oluliseks riski mõjutavaks teguriks olid isekasvanud herbitsiidiresistentsed rapsitaimed, probleemseks osutusid ka väikesed farmid ja pikaaegne HR rapsi kasutamine.
Isekasvanud HR rapsitaimi oli kogenud 38% põllumeestest, nii sisemiselt tekkinud (nt seemned, mis säilisid mullas, saastumine põllumajandusmasinatelt jne), kui väliselt tekkinud (tuul, saastunud seemned jne) ning nad olid ajas püsivad.
Põllumeeste teadmised on usaldusväärne ja rikkalik infoallikas HR taimede efektiivsuse kohta ning näitavad, et isiklikud kogemused on riski tajumise jaoks olulised.
Enamike riskide sotsiaalmajanduslik olemus, mis tuleb paigutada Põhja-Ameerikas jätkuva "farmist saadava tulususe kriisi" konteksti näitab, et on vaja terviklikumat ja kaasavamat lähenemist nii HR kultuuride kui ka üldisemalt uute põllumajandustehnoloogiate riskide hindamisele.

Artikliga saab tutvuda siit: farmer_knowledge_and_RA