Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL lükkas uute GMO-de lubamise edasi

Reuters, UK
7. mai 2008

Euroopa Komisjon (EK) lükkas kolmapäeval edasi uute GMO-de kasvatamise lubamise, öeldes, et enne loa andmist on vaja teostada üksikasjalikum teaduslik analüüs.
EK palub Euroopa Toiduohutuse Ametilt (EFSA) uue hinnangu andmist kahe GM maisi (mis on välja töötatud Syngenta ja Pioneer Hi-Bred poolt) ja ühe GM kartuli (BASF) kasvatamise ohutuse kohta. See lükkab loa väljastamise tõenäoliselt mitme kuu võrra edasi.

EU keskkonnavolinik, kes on Komisjonis üks GMO-suhtes ettevaatlikumalt meelestatud volinikke, soovis mõlemat maisitaotlust tagasi lükata, mis sundis mitmeid tema biotehnoloogia-meelsemaid kolleege sõjakirvest välja kaevama. Dimas on hoidnud pea aasta aega kinni ka kartuli lubamise.
"Komisjon võtab otsuse vastu siis kui EFSA kinnitab nende toodete ohutust," ütles EK pressiesindaja Johannes Laitenberger.
Vastutasuks taotluste lubamise ajutise edasilükkamise ja teadlastele tagasi saatmise eest annab Dimas Austriale korralduse  võtta maha kahe GM maisi (firma Monsanto MON810 ja Bayer´i T25) importimise ja töötlemise keeld, kuid maiside kasvatamine jääb Austrias ka edaspidi keelatuks.
Austria on praegu ainuke EL riikidest, milles veel kehtib keeld, mille vaidlustas Maailma  Kaubandusorganisatsioon oma otsuses.

Lisateemaks on olnud ka illegaalsete GMO-de esinemine toidus ja söödas:  "Komisjon on palunud oma teenistustel ka leida võimalikult kiiresti - hiljemalt suve lõpuks - tehniline lahendus selle kohta, mida teha luba mitteomavate GMO-de vähese esinemisega toidus ja söödas," ütkes Laitenberger.

Terve lugu:
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSL0759943020080507

Friends of the Earth Europe, Greenpeace reaktsioon taotlustele tagasisaatmisele:
EU FOOD AGENCY UNDER FIRE AS COMMISSION DEBATES GMOS
http://www.foeeurope.org/press/2008/May07_EU_food_agency_under_fire_Commission_debates_GMOs.html

Keskkonnaorganisatsioonide sõnul tekib aina tõsisemaid küsimusi selle kohta, kas EFSA on suuteline ja adekvaatne GMO-de ohutust kontrollima.

- EFSA hinnang GM kartulile [antibiootikumiresistentsuse markergeenide küsimuses] läheb vastuollu selliste rahvusvaheliste asutuste arvamusega, nagu Maailma Tervishoiu Organisatsioon (WHO), Pasteur' i Instituut ja Euroopa Ravimiamet (EMEA);

- Pestitsiide tootvad GMO-d on teaduses palju vastuolu tekitanud, kuid EFSA andis siiski oma soovituse nende lubamiseks. Hiljem tunnistas EFSA, et ei olnud suuteline läbi viima nõutavat analüüsi kaudsete ja pikaajaliste keskkonnamõjude kohta.
Eelmisel kuul nõustus EK sellega, et EFSA-l on  vaja kahte aastat, et arendada välja suutlikkus hinnata GMO-de pikaajalisi ja kaudseid mõjusid.

Greenpeace ja Friends of the Earth Europe nõuavad EFSA reformimist, mille tulemusena peaks olema võimalik tagada, et EFSA arvamused on teaduslikult adekvaatsed ja erapooletud.
Toiduohutuse Amet kannatab töötajate puuduse all ja tal jääb puudu ekspertiisist, mida on vaja EFSA-le EL poolt pandud kohustuste täitmiseks GMO-de riskide hindamisel.