Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Uurimus Euroopa Liidu ekspertgruppide läbipaistvusest

ALTER-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the European Union)

 25. märts 2008

Pressiteade / EU Observer 

160-st organisatsioonist koosnev läbipaistvuse küsimustega tegelev grupp ALTER-EU, kuhu kuuluvad nii keskkonnaorganisatsioonid, kaubandusliidud kui akadeemikud,  ütlevad, et Euroopa Komisjon on moodustanud oma nõustavad ekspertgrupid kaugeltki liiga suures osas tööstuse lobby esindavatest inimestest.

Komisjoni ekspertgrupid mängivad mõjuvat rolli EL poliitka kujundamisel varajastes etappides. Nad on kaasatud EL paljude valdkondade seadusloomesse ja eelnõude kommenteerimisse, sh näiteks energia ja kliima soojenemine või ohtlike kemikaalide import/eksport. Ekspertgruppide koosseis ja huvid, mida nad esindavad, otsustab suurel määral konsultatsiooniprotsessi tulemuse. Selliste ekspertgruppide arvamus muutub sageli Euroopa Komisjoni ettepanekute sisuks ja need omakorda - teatud, sageli minimaalsete, muutustega, muutuvad EL seadusteks.

Antud uurimuse eesmärk on uurida, kas ekspertgruppide koosseis avalikkuse huviorbiidis olevates võtmevaldkondades on tasakaalustatud ja asjassepuutuvad huvigrupid on kaasatud või kas läbipaistvuse puudumise tulemuseks on muutnud domineerivaks vaid teatud gruppide huvid ja lubanud neil seega lõigata kasu priviligeeritud juurdepääsu võimalusest EL otsustusprotsessidele.

 Uurimuses tõdetakse, et osasid Komisjoni kõige vastuolulisemaid nõuandvaid gruppe, sh biotehnoloogia gruppi, kontrollib tööstus.

Analüüsiga saab tutvuda:

http://www.alter-eu.org/en/publications/secrecy-and-corporate-dominance-study

Lugu: http://euobserver.com/9/25866?rss_rk=1