Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Bt mais võib olla vesikirpudele toksiline

Arch Environ Contam Toxicol
DOI 10.1007/s00244-008-9150-5

Bt geneetiliselt muundatud maisiga toidetud vesikirbu (Daphnia magna) eluvõime halvenemine

Thomas Bøhn, Raul Primicerio, Dag O. Hessen, Terje Traavik
 

Lühikokkuvõte

Norra teadlased uurisid Bt toksiini Cry1Ab ekspresseeriva (Bt) geneetiliselt muundatud (GM) maisi mõju vesikirbu Daphnia magna ellujäämisele, kasvuprotsessile ja paljunemisvõimele.
Vesikirp on vähiline, mida sageli kasutatakse mudelorganismina ökotoksikoloogilistes uurimustes.
Kolmes järjestikuses katses vesikirpe toideti  100% jahvatatud maisi suspensiooni, kasutades kas GM või isogeenset muundamata maisi.
GM maisiga toidetud vesikirpude ellujäämisvõime langes oluliselt: suremus oli suurem, vähem emaseid isendeid jõudsid sugulise küpsuseni ning üldine munade arv oli väiksem, võrreldes muundamata isogeense maisiga toidetud vesikirpudega.
Oleme jõudnud järeldusele, et testitud Bt maisi sort ja selle muundamata ekvivalent ei ole samasuguse kvaliteediga toiduallikad sellele laialt kasutatavale mudelorganismile.
Vähenenud eluvõime kombineerituna varasema paljunemismustri muutusega viitab pigem toksilisele mõjule, kui GM maisi madalamale toiteväärtusele.

Uuringut loe siit: bt_impacts_on_daphnia_magna