¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Uurimus maisi kasvatamise seire indikaatorliikide kohta

Indikaatorliikide tuvastamine geneetiliselt muundatud herbitsiidiresistentsete kultuuride keskkonnaviimise järgseks seireks

Angelika Hilbeck · Matthias Meier · Armin Benzler

Euroopas on geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja turustamise tingimuseks see, et sellele järgnevalt toimub antud GMO-de keskkonnamõjude seire.
GM kultuuride potentsiaalsete negatiivsete mõjude seire peab hõlmama nii otseseid kui kaudseid mõjusid, nt GMO-dest tingitud muutusi maakasutuses ja kahjurite kontrollimises.
Praegusel ajal on herbitsiidiresistentsete (HR) kultuuride keskkonda viimise loa taotlemiseks esitatavad riskianalüüsisid puudulikud,
Kuna asjakohased üldhävitava toimega herbitsiidid on registreeritud palju aastaid tagasi on praegu esitatavates GM HR kultuuri loataotluse andmetes vastava üldhävitava toimega herbitsiidi keskkonnamõjude osa kas üldse puudu või viitab taotleja ökotoksikolooogilisele riskihindamisele, mis viidi läbi siis, kui herbitsiid algselt turule lubatud sai, see riskianalüüs pole aga suunatud nendele mõjudele, mis võivad tekkida herbitsiidi kasutamisel seoses GM kultuuride kasvatamisega.

Alates farmipõhistest põldkatsetest on selgeks saanud, et GMO-de kasutamisel võib eeldada mõjusid põllumaa bioloogilisele mitmekesisusele.
Antud projekti eesmärgiks oli identifitseerida asjakohaseid indikaatorliigke, mida võiks uurida GM HR maisi kasvatamise ja sellega seotud üldhävitava toimega herbitsiidide (glüfosaat, glüfosinaat) kasutamise pikaajaliste mõjude tuvastamiseks.
Artiklis on kirjeldatud analüüs, mida võiks nimetada lehtri-tüüpi protseduuriks, mis aitab ökoloogiliste kriteeriumite põhjal valida suurest hulgast potentsiaalselt mõjutatavatest liikidest need, mis on ökoloogiliselt kõige asjakohasemad ja millel on kõige suurim risk saada negatiivselt kahjustatud.
Antud protseduuri abil suutsime tuvastada kokku 21 umbrohu ja liblikaliste assotsiatsiooni, mille suhtes teeme ettepaneku kasutada neid HR GM maisi keskkonda viimise järgse seire läbi viimiseks Saksamaal.

Artikliga saab tutvuda siin: indikaatorliigid_hr_maisile