¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Wales seadus paneb vastutuse GMO-de kasvatajatele ja firmadele

News Wales, UK

4.märts 2008
 

Walesi valitsus on ette valmistanud seaduseelnõu GMO-de kasvatamise reguleerimiseks. Walesi keskkonnakahjude ennetamise ja heastamise seaduseelenõu valmistati ette Euroopa keskkonnavastutuse direktiivi rakendamise käigus, mis sätestab, et saastumise eest peab maksma saastaja.


Inglismaal tunnistab Westminster küll, et GMO-dega saastumine võib potentsiaalselt kahju tuua, kuid teeb oma seaduseelnõus praktiliselt võimatuks loataotlejat vastutusele võtta kui tekib keskkonnakahju või majanduslik kahju või saavad kannatada GMO-kasvataja naaberpõllumehed.

VVO-d juba praegu kirjeldavad uut inglise regulatsiooni katastroofina ning rohelise tulena maapiirkondade ulatuslikuks saatumiseks  GMO-dega.

Walesis on aga valitsus järginud oma päevakorda, mis on palju rohkem kooskõlas avalikkuse
seisukohtadega. 

Peamised punktid, mis Walesi seaduseelnõus erinevad Inglismaa omast:

Loa omajaid (nt Monsanto ja Bayer) võib võtta vastutusele kohalikul tasandil geneetilise saastumise eest, samuti võib vastutust rakendada nende põllumeeste või käitlejate suhtes, kes külvavad ja koristavad GM kultuuri.

Kahjustuse põhjustanud käitleja ei saa appelleerida sellele, et riiklik või EL valitsusasutus oli antud GMO-le keskkonda viimise loa andnud ega sellele, et loa andmise ajal teaduses eeldati, et GMOd on ohutud või ei ole tõenäoline, et nad võiksid levida ja saastet tekitada.

Kui GMO-st tingitud kahju on ulatuslik, muutub antud GMO välja töötanud firma vastutavaks igat laadi keskkonnakahju eest (bioloogiline mitmekesisus, vesi, maa) ning rakenduvad range vastutuse reeglid.

Kui kahju tõestatakse, peavad GMO loa hoidjad ja käitlejad kandma kulusid, mida muidu oleks sunnitud kandma maksumaksjad – administratiivsed, juriidilised ja andmete kogumise ning uuringute läbi viimise kulud.

Kaitset rakendatakse ka kõikidele teaduslikust seisukohast huvipakkuvatele looduslikele elupaikadele, ka nt kohalikele hoiualadele ja rahvusparkidele.

Kui GM taimed otseselt või kaudselt (nt nende puhul kasutatavate taimekaitsevahendite leviku tõttu) kahjustavad veekogusid, rakendatakse vastutust loahoidja ja käitleja suhtes.

Terve lugu:
http://www.newswales.co.uk/?section=Agriculture&F=1&id=13471