Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EFSA raport huvirühmadega kohtumisest kloonitud loomade küsimustes

21. veebruar 2008

Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) avaldas aruande oma kohtumisest huvirühmadega, mis toimus veebruari alguses ja millel arutati EFSA esialgset arvamust loomade kloonimisest.

Peamiselt arutati avalikkuse suhtumist kloonimisse kui toidu tootmise meetodisse.

"Kloonitud liha võib muutuda Euroopas vastuoluliseks teemaks, kuna avalikkus on toidu, loomade ja eluteaduste osas tundlik,“ ütleb raport.

Kuigi EFSA esialgses arvamuses leitakse, et kloonitud loomadest saadud tooted on tõenäoliselt ohutud inimtoiduks kasutamiseks, on toidutootjad mures tarbija reaktsiooni üle ning suhtuvad uutesse arengutesse ettevaatusega.

Märgistus

Kohtumisel väjendati muret, et ilma asjakohase märgistuseta kloonitud toodete pakkumine tarbijale seab ohtu tarbija valikuvabaduse ja on vastuolus Euroopa tarbijakaitseseadustega.

Isegi kui suudetakse tõestada, et kloonitud liha on samaväärne tavalihaga, „nõuaks osa tarbijaskonnast märgistust“.

"Kuigi teadusanalüüsil või jälgitavusel põhineva märgistuse tagamine võib ostuda arvestatavaks väljakutseks, tekib selle nõudmise igonreerimisel suurem protest,“ kirjutatakse raportis.

EFSA raporti kohaselt oleks avalikkuse ettevaatlikkus tingitud pigem „kultuuritabudele ja pooltabudele, kui teaduslikul tõestusmaterjalil.“

Raportis leitakse, et EFSA ja Tervise-ja tarbijakaitse peadirektoraat (DG SANCO) peavad kokku leppima sobivas strateegias, et teavitada avalikkust riskianalüüsi ja otsustamise küsimuste kohta.

Kohtumisel osalenud huvigrupid arvasid, et sellel aastal läbi viidava Euroopa Komisjoni arvamusküsitluse Eurobarometeri käigus saaks tutvuda tarbija arvamustega.

Teaduslikud küsitavused

Huvirühmad tõstatasid kohtumisel korduvalt küsimuse, kuidas Teaduskomisjon saab riskide kohta nii kindlaid järeldusi teha, kui  olemasoleva teabe maht on piiratud.


Rõhutati, et EFSA arvamus peab põhinema teaduskirjandusel, mis näitavad, kuidas antud järeldusteni on jõutud. Osalejad rõhutasid taas ka teadusuuringute jätkumise vajalikkust.


Regulatsioon

Esitati ka küsimusi seadusandliku tausta kohta ja võimalike EL tulevikumeetmete kohta kloonitud loomade, nende järglaste ja kloonide saaduste (piima ja liha) kohta.


Jälgitavus

Küsitavusi tekitas ka jälgitavus, mis on seotud võimaliku tulevase riskihaldamisega. Kloonitud loomadest saadud toidutoodete märgistamist tagava süsteemi loomine oleks  suur väljakutse.

Arutati ka vajadust ennetada igasugust geneetilise mitmekesisuse vähenemist.

Kohtumise eesmärgiks oli tutvustada huvirühmadele esialgset arvamust ja tutvuda huvirühmade arvamusega. Kohtumine oli osa praegu kestvast avalikkusega konsulteerimise perioodist, mis lõpeb 25. veebruaril.

Kohtumisel osalesid Euroopa Komisjoni esindajad ja Euroopa Eetika ja Uute Tehnoloogiate Töörühm (EGE). Viimane on juba väljendanud arvamust, et ei näe mingeid "veenvaid argumente, mis õigustaksid kloonidest ja nende järglastest toidu tootmist", lisades, et „peab uurima toidutootmiseks mõeldud loomade kloonimise eetilisi, juriidilisi ja sotsiaalmõjusid, samuti viima läbi avaliku arvamuse uuringuid, ".

EFSA esitab oma lõpliku arvamuse mais 2008. 

http://www.meatprocess.com/news/ng.asp?n=83438&m=2MPE225&c=gwkyjsvdnbjycol