Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL põllumajandusministrid ei suutnud leppida kokku GM kartuli ja maiside lubamises


18. veebruaril toimus Brüsselis Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse ministrite nõukogu (PKMN). Nõukogu päevakorras oli hääletus viie geneetiliselt muundatud taimesordi (neli maisiliini ja üks kartulisort) ühenduse turule lubamise üle. Kolm maisi olid USA hiigelfirma Monsanto omad, ühe maisi väljatöötajaks Shveitsi kemikaaligigant Syngenta. Amflora-nimelise kartuli taotlejaks oli aga Saksa kemikaaligrupp BASF.
Ministrid ei jõudnud kokkuleppele  (häälte jagunemist vt. alt) ja seega läheb otsustamine Euroopa Komisjoni kätte, mis siiani on kõik GMO-de lubatuks tembeldanud.
Eesti (tuginedes Euroopa Toiduohutusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti uuendtoidu komisjoni hinnangule) toetas ülalmainitud sortide turule lubamist toidu ja söödana.

Maisid on mõeldud toidu ja söödana kasutamiseks, tärkliserikkamaks muundatud kartul on aga mõeldud paberitööstusele.
Kuid mitmed organisatsioonid on rõhutanud, et kartuli lubamine on väga vastuoluline, kuna miski ei takista selle sattumist toidulauale. Kartulis on selle väljatöötamisel kasutatud antibiootikumiresistentsust kodeerivat markergeeni (mis aitas kartuli loomise käigus tuvastada rakud, milles muundamine oli õnnestunud). Selliste geenidega kartul võib aga tekitada antibiootikumiresistentsuse ka inimestel või kartuliga toidetavatel loomadel.

"Kui see kartul loa saab, on äärmiselt murettekitav pretsedent," ütles Pariisis asuva meditsiiniuuringutega tegeleva Pasteur' i Instituudi antibakteriaalsete ainete osakonna  juhataja Patrice Courvalin. "Me peaksime püüdma ennetada antibiootikumiresistentsuse levikut, mitte lubama turule tooteid, mis võivad juba praegu halva olukorra veelgi halvemaks teha."

Euroopa täidesaatva organi (Euroopa Komisjoni) ametnikud on aga juba otsustanud, et kartul on ohutu.
Komisjoni ametnikud tahavad lubada EL-tu üha rohkem geneetiliselt muundatud tooteid, et vältida tüli selliste riikidega, nagu USA ja normaliseerida nendevaheline kaubandus.

BASFi pressiesindaja Susanne Benner' i sõnul ei kasvatata seda kartulit praegu veel maailmas kusagil. Kui kartul lubatakse Euroopa turule, võivad kartuli litsentsimaksud tuua BASFile kuni 30 miljonit € ($44 miljonit) aastas.

EU ametnikud tegid ettepaneku kartul turule lubada peale seda, kui Itaalias asuv Euroopa Toiduohutuse Amet, mis nõustab Komisjoni toiduohutuse küsimustes, ütles, et markergeeni mõjupiirkonda jäävad antibiootikumid - kanamütsiin ja neomütsiin - ei oma meditsiinis tähtsust.

Kuid teadlased, nagu Courvalin, on öelnud, et EL ja toiduohutuse ameti väited on vastuolus teiste terviseprobleemidega tegelevate ametite väidetega.

Nad toovad välja, et Maailma Tervishoiu Organisatsioon (WHO) klassifitseeris 2005. aastal neid antibiootikume, kui "kriitiliselt tähtsaid" ja eelmisel aastal kinnitas ka Euroopa Ravimiamet (EMEA), et nende antibiootikumide klassifitseerimine "ebaolulistena või vaid vähese meditsiinilise tähtsusega" on vale.

EMEAS sõnul võivad need antibiootikumid olla väga olulised teatud tuberkuloosivormide ravis.

Courvalin'i sõnul on teoreetiline võimalus, et kõnealune geen kandub üle keskkonnas või söödaga loomade seedetraktis leiduvatele bakteritele ja tekivad antibiootikumiresistentsed bakteritüved, mis võivad potentsiaalselt mõjutada negatiivselt inimeste ja loomade tervist.

Tema sõnul võivad keskkonnas ja seedetraktis leiduvad bakterid tekitada inimestes infektsioone, eriti kui nad on tundlikumad nende suhtes - nt. operatsioonijärgselt, AIDSipatsientides, kemoteraapiat saavates inimestel ja loomulikult vanuritel.

Koostatud järgmiste allikate põhjal:
http://www.reuters.com/article/rbssIndustryMaterialsUtilitiesNews/idUSBRU0
0631520080218
http://www.iht.com/articles/2008/02/17/business/potato.php?page=1
http://www.agri.ee/?id=27120

Liikmesriikide hääled kartuli loataotluse hääletamisel jagunesid järgmiselt:
Poolt hääletas 9 liikmesriiki: Inglismaa, Rootsi, Holland, Soome, Belgia, Tshehhi, Eesti, Hispaania, Bulgaaria (not sure about BU)
Ei hääletanud 3 liikmesriiki: Prantsusmaa, Portugal, Iirimaa
Vastu hääletas 15 liikmesriiki: Saksamaa, Rumeenia, Austria, Luksemburg, Läti, Leedu, Itaalia, Kreeka, Taani, Malta, Küpros, Poola, Ungari, Slovakkia, Sloveenia