Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Euroopa Eetika Grupp peab kloonitud loomade kasutamist tootmises õigustamatuks

Postimees/Euroopa Eetikagrupp

Euroopa eetika grupi neljapäevane teade, et töörühm peab kloonitud liha tootmist õigustamatuks ja ebaeetiliseks, läheb vastuollu Euroopa toiduohutusameti äsjase raportiga, mis kiitis kloonitud loomade liha tarbimise Euroopas heaks.

Teisipäeval avalikustas Euroopa toiduohutusamet (EFSA) raporti, mille kohaselt ei kujuta kloonitud toidu söömine ja joomine inimestele ohtu, vahendas EUobserver.com
Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm (EGE) leiab aga, et kloonimine toidu tootmise eesmärgil ei ole «eetiliselt õigustatud», kuna kloonitud loodete sisestamine põhjustab emasloomadele kannatusi ning kloonitud loomadel esineb palju haigusi.

Kloonitud loomade puhul on suurem haigestumus ja kõrgem suremus. Samuti on teiste isenditega võrreldes suurem suremus surrogaatemade hulgas.

Kui aga kloonitud loomadest saadud toit siiski lubatakse turule, peab EGE arvates kindlasti peab pöörama suurt tähelepanu sellistele küsimustele, nagu toiduhutus, loomade heaolu, jälgitavus nii EL-siseselt (vajadusel ka üksiklooma tasandil) kui maailmakaubanduse tasemel. Samuti peaks tegema rohkem teadusuuringuid loomade tervise ja heaolu kohta, sh teiste tehnoloogiatega võrdlevaid uuringuid. EGE rõhutab ka vajadust kaitsta põllumajandusloomade geneetilist pärandit nt. selliste projektide rahastamisega, mille eesmärgiks on säilitada Euroopa koduloomade tõud ja edendada jätkusuutlikku põllumajandust; samuti peab soodustama avalike debattide teket erinevate kloonimisega seotud aspektide teemadel (põllumajandus, keskkond, sotsiaalmõjud), samuti peaks uurima välja avaliku arvamuse selle teemal.

EGE lisab ka, et kuigi EGE on teadlik tehnilistest raskustest, mis on seotud järglastest saadud toodete märgistamisega, soovitab ta Komisjonile siiski enne turustamist vastavad protseduurid luua. Samuti ütleb EGE, et kuigi ilmselt tekitavad kloonitud loomade saaduste impordiga seotud küsimused vaidlusi WTOs, kutsub EGE Euroopa Komsijoni siiski kaitsma tarbijavabadust. EGE juhib tähelepanu ka sellele, et praegu ei ole selge, kuivõrd toiduks kloonitud loomadele rakenduvad intellektuaalse omandi õigused.


Komisjoni esindaja Nina Papadoulaki ütles, et toiduohutusameti ja eetikagrupi eri arvamused küsimuses ei kujuta endast probleemi ning komisjon kaalub mõlemat arvamust.

Euroopa Komisjon palus Euroopa toiduohutusametil ja eetika töögrupil oma seisukoha kloonitud toidu osas kujundada kuude eest, kui USA teatas, et arutab sama küsimust. USA toidu- ja ravimiamet (FDA) tegi oma seisukoha teatavaks kolmapäeval ning leidis samuti, et kloonitud toidu tarbimine ei ole seotud ohtudega.
Euroopa toiduohutusamet ootab oma raportile kommentaare 25. veebruarini ning konsulteerib küsimuses Euroopa Liidu liikmesriikidega.

http://www.postimees.ee/190108/esileht/olulised_teemad/tarbija24/toit/307161.php

EGE arvamusega saab tutvuda:
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm
Kokkuvõtlik pressitade:
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/activities/docs/press_release_opinion23_en.pdf

Samal teemal:

Meat from cloned animals - on the menu in Europe?
Organisatsiooni Testbiotech raport hoiatab, et kloonide liha võib juba olla Euroopa turul (2010)
http://www.testbiotech.org/en/node/382