Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
ELi võivad oodata GMOde küsimuses sanktsioonid WTOs

Reuters
10. jaanuar 2008


Euroopat võib varsti tabada järjekordne üleatlandiline raevuhoog, mille tingib EL GMO-poliitika, kuna kätte on jõudmas rahvusvahelistest kaubanduskokkulepetest kinnipidamise otsuse täitmise tähtaeg ilma et GMO impordid oleks oluliselt suurenenud.
Euroopa Liidul on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) otsuse täitmiseni aega reedeni. WTO kohtuasja algatajateks olid maailma kolm suurmat GMO kasvatajat - USA, kanada ja Argentiina.

Brüssel on sattunud raskustesse otsuse täideviimisel, kuna osad liikmesriigid on kehtestanud oma keelud, mis peaksid olema ELs teatud tingimustel lubatud.

Ajavahemikus 1997-2000 on viis EL riiki keelanud teatud GMOsid oma territooriumil - peamiselt kolm maisi- ja kaks rapsitüve, mis lubati vahetult enne EL kuus aastat kestnud moratooriumi kehtestamist.

Praeguseks on Austria ainus riik, mille impordikeelud on suunatud toodetele, mida ikka veel turustatakse.
Teistel juhtudel on keelualuseid GM tooteid tootvad firmad antud tooted turult maha võtnud.

Antud keelud - USA biotehnoloogiafirma Monsanto Mon810 maisi ja Saksa ravimi- ja kemikaalifirma Bayeri T25 maisi suhtes - kehtivad ikka veel ka WTO otsuse tähtaja saabudes sellel nädalal.

EL ametnike sõnul on kolmel WTOs kohtuasja algatanud riigil nüüd võimalus nõuda Brüsselile sanktsioonide rakendamist.

On ka teisi võimalusi: hagejad võivad öelda, et kõik on korras või pikendada tähtaega, mida on üks kord juba pikendatud (esimeseks tähtajaks oli novembri keskpaik).


Terve lugu:

http://www.reuters.com/article/companyNews/idUSL1055637520080110

Esialgu on kõik kolm riiki nõus ootama - Kanada pikendab tähtaega 11. veebruarini, USA ootab ja jälgib GMO-de lubamise protsessi ja uut tähtaega veel ei luba, aga sanktsioone veel ka ei kutsu üles rakendama. Argentiina andis ELile aega 11. juunini.

Loe:

http://afp.google.com/article/ALeqM5jiKUG_8Y2mlL0QqwrOheHLBtUAPg