Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Mahapillatud GM raps on jäänud Jaapanisse kasvama - kodanikukontrolli tulemused 2007

 

NO! GMO Campaign avalikustas andmed Jaapanis kasvamas leitud GM rapsi kohta. Kaardistamine algas 2007. märtsis ning  kaardistajateks olid kodanikud ise. Kaardistamine toimus 43 prefektuuris 47-st.
Kokku kontrolliti 1617 proovi, millest 37 osutusid GMO-positiivseks. Sarnase kaardistus viidi läbi ka Lõuna-Koreas.

Proove koguti sadamate ümbrusest, kuhu õlirapsi impordid sisse tuuakse, õlirapsitehaste ümber ja piki rapsi transporditeid, aga ka linna- ja põllumajanduspiirkondades.

Jaapanis ei kasvatata kuigi palju õlirapsi, peamised varustajad on Kanada ja Austraalia. 80% rapsiimpordist on Kanada päritolu ning on kõigi eelduste kohaselt geneetiliselt muundatud. GMO-vaba rapsi imporditakse Austraaliast.
Kanada GM raps on herbitsiiditolerantne - pool kasvatatavast rapsist ei ole vastuvõtlik Monsanto "Roundup"ile ja pool Bayer CropScience'i "Basta"le.

Rapsiseemned pudenevad üsna lihtsalt sadamaladudesse ümbertõstmisel, autodega õlitehastesse transportimisel ning peale- ja mahalaadimisel.

Jaapani kodanikud viivad kaardistust läbi juba kolmandat aastat. 2005. a ja 2006.a leiti GM rapsi Chiba, Kashima, Nagoya, Shimizu, Yokkaichi, Kobe, Uno ja  Hakata sadamate ümber.
Lisaks leiti üsna palju GM rapsi õlitehaste ümber ja piki transporditeid.
Oli ka juhtumeid, kus GM rapsi leiti kasvamas kaugel transporditeedest, koguni Nagano ja Oita prefektuuride elamurajoonide tänavatel. See tõestab, et GM õlirapsi saaste on levinud eeldatust kaugemale.

Sellel aastal leiti Chiba prefektuuris õlitehase ümbruses GM rapsi, mis oli tolerantne nii Roundupi kui Basta suhtes.
Kuna kommertskasvatuses ei ole ühtegi muundrapsisorti, mis oleks loodud resistentseks mõlemale herbitsidiile, võib eeldada, et on toimunud hübridiseerumine.

Teise huvitava leiu tegi professor Masaharu Kawata (Yokkaichi ülikool) juhitud teadlaste grupp Mie prefektuuris ajavahemikus 2005-2007. Nimelt avastasid teadlased, et GM raps muutub mitmeaastaseks.
Külmade Kanada talvede tingimustes ei jää õliraps kuigi tihti kaheks aastaks kasvama, kuid soojemate Jaapani talvede tingimustes võib raps jääda ellu mitme aasta kestel ning GM rapsi tolm levib aasta aastalt aina edasi.
Seega võivad pudenenud GM õlirapsi seemnedJaapanis omada potentsiaalselt väga tõsist mõju keskkonnale.

Prof. Kawata sõnul "tehaste ümber kasvab sarepta kapsasrohtu ja tavarapsi, seega on nende ristumine ja GMO-dega saastumine vaid aja küsimus. Saastumisohus on ka sellised ristõielised kulturutaimed, nagu Jaapani redis (Raphanus sativus) ja Hiina kapsas."

Terve lugu:

http://www.organicconsumers.org/articles/article_6446.cfm

http://www.biosafety-info.net/bioart.php?bid=473&ac=st