Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Saksa valitsus võtab vastu uue GMO seaduse

 

8. august 2007 

ENDS Europe DAILY


Saksa valitsus kinnitas seaduseelnõu, mis sätestab geenmuundatud taimede kasvatamise.

Seadus paneb paika mitte-GM põllumeeste (tava, mahe) kompensatsioonikorra nende kasvatatava kultuuri saastumise korral ning kehtestab vahemaad kasvatatavatele kultuuridele.

Uue seaduseelnõu kohaselt on GM põllumehed vastutavad kahju eest juhul, kui nende kasvatatavate taimede tõttu toimub kõrval kasvatatavate mitte-GM taimede saastumine üle ELs kehtestatud 0.9% "juhusliku saastumise" määra.

Maisi puhul kehtib GM ja mitte-GM sortidele vahemaa väheamlt 150 meetrit lähimate tavasortideni ja 300 meetrit lähimate mahepõllumajanduslikult kasvatatavate sortideni.
 

Põllumehed peavad teisi põllumehi teavitama oma kavatsusest kasvatada GMO-sid ning konsulteerima kohalikke ametivõime võimalike kehtivate keskkonnapiirangute osas.
Eelnõu kohaselt võib selliseid  tooteid, nagu piim ja liha, GMO-vabana märgistada juhul, kui need loomsed saadused on pärit loomadelt, kelle sööt ei sisalda GMO-sid.


Keskkonnaorganisatsioonide hinnangul on seadus liiga leebe vahemaade ja saastemäära osas.
"0.9% saastemääral ei ole mõtet, kuna igasugune minu taimede saastumine alla selle on ikkagi saastumine," kommenteeris uut eelnõu ka mahepõllumeeste esindaja teleintervjuus.

http://www.endseuropedaily.com/articles/index.cfm?action=article&ref=23722