Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Hollandis keelati GM kartuli põldkatsed

Linda Coenen, ASEED, Holland


7. märtsil andis Riiginõukogu (The Council of State) õiguse Greenpeace´ile, et Hollandi Elamumajanduse-, keskkonnaplaneerimise- ja keskkonnaministeeriumi (VROM) poolt läbi viidavad firma BASFi välja töötatud GM kartuli põldkatsed  on vastuolus seadusega ning lasi põllud koheselt hävitada.


Kohtuotsuse põhjendus oli, et
1) kartulid olid vabasse keskkonda viimiseks ebapiisavalt testitud kontrollitud keskkonnas (nt. kasvuhoones või laboris)
ning
2) ministeerium ei suutnud korralikult teostada nõutavat keskkonnamõjude hindamist, kuna ei saanud BASFilt  piisavalt informatsiooni, mis käsitleks antud kohal põldkatsete läbiviimist. Otsus käib kolme erineva BASFi  geenmuundatud kartuli kohta, millest kaks on muudetud tärklisesisaldusega ja üks suurema kartulimädanikukindlusega. Kõik kolm on ka herbitsiiditolerantsed.

Kohtuotsus (hollandi k.)

http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=16397

Greenpeace´i pressiteade (hollandi k.)

http://www.greenpeace.nl/news/rechter-trekt-vergunning-proef

Katsete kirjeldused:
http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/NL/05/03
http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/NL/05/04
http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/NL/05/05


Originaal:
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=7635