Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Euroopa Toiudohutuse Amet andis hinnangu GM riisi ohutusele väljastati olulisi andmeid nägemata

Euroopa Toiudohutuse Amet (EFSA) väljastas oma hinnangu GM riisi ohutusele kõiki olulisi andmeid nägemata

21. september 2006

GM Free CymruTäna selgus, et Euroopa Toiduohutuse Ameti poolt 15. septembril väljastatud teade tavariisi saastanud GM riisi ohutuse kohta ei olnud teaduslikust seisukohast lähtudes kaugeltki vastutustundlik.EFSA hinnang põhines vaid väga valitud andmetel, mis olid esitatud EFSA-le riisi tootnud firma Bayer CropScience poolt, millest  mitmed lõigud, mis sisaldasid teaduslikku võtmeinformatsiooni, olid kustutatud.EFSA teade (1) oli ettevaatlikult sõnastatud ja selle alatoonist võis küll välja lugeda, et nad ei ole rahul sellega, et EFSA-le ei ole antud piisavalt andmeid probleemi tekitanud LL6012 riisi ohutuse täielikuks hindamiseks. EFSA sõnul  "Vastavalt tänasele Paneeli poolt väljastatud teatele ei ole meil piisavalt andmeid, et teostada täielik riskihindamine vastavalt EFSA GMO-sid puudutavatele juhenditele."

Sellegipoolest andsid GMO Paneel ja EFSA mõista, et LL601 riis on toiduks kasutamiseks ohutu: "........ olemasolevate molekulaarsete ja kompositsiooniliste andmete põhjal ja lähtudes PAT valkude toksikoloogilisest profiilist leiab EFSA, et LL 601 riisiga vähesel määral saastunud imporditud pikateralise riisi tarvitamine toiduks ilmselt ei põhjusta kohest ohtu ei inimestele ega loomadele."

Nagu EFSA võibolla võis ka eeldada, lennutati need sõnad maailma laiali, lihtsustatult ja kokkuvõetult, pressiteadetes, mis kinnitasid riisi ohutust toiduks tarvitamisel.

Täna GM Free Cymru käte jõudnud dokumendid tõestavad aga, et Bayer CropScience jättis Euroopa vastavatele ametivõimudele esitamata olulised andmed LL601 molekulaaromaduste kohta ja teiste oluliste omaduste kohta, paludes samal ajal tagasiulatuvalt antud riisisordi lubamist.

Bayer´i toimikus (2) on kustutatud umbes 30 lehekülge, põhjendusega, et tegemist on  CBI-ga ("confidential businessinformation") ehk ärisaladusega.

EFSA GMO Paneel võis Bayer´i käest olulisi andmeid nõuda ka enne Paneeli kohtumist 14. septembril, aga praeguseks on teada, et EFSA polnud neid andmeid siiski kätte saanud enne 15. septembri teate väljastamist.

Et oma väite tõesust veelgi küsuitavamaks teha, tsiteerib EFSA oma pressiteates kahte LLRICE601 kohta teostatud "positiivset teaduslikku analüüsi", mis toetavad EFSA väidet, et antud riisi väikestes kogustes tarbimine on ohutu. Lähemal uurimisel selgub, et mõlemad analüüsid on täiesti väärtusetud.

Üks nendest on "mitteametlik analüüs", mille tegid anonüümsed ACNFP liikmed UK Toiduametile ja mida kunagi ei avaldatud. See täiesti mitteametlik nõuanne on teaduslikust seisukohast lähtudes absoluutselt aktsepteerimatu. See on kaasa toonud tugeva protsesti valitsusväliste organisatsioonide poolt ja on üheks põhjuskes, miks Friends of the Earth on esitanud ametliku süüdistuse Inglismaa Toiduameti (FSA) vastu. Teise "positiivse analüüsi" esitas 13. septembril RIKILT (Institute of Food Safety, Univ of Wegeningen, Netherlands), mis on insituut, mida juhatab EFSA GMO Paneeli esimees, Prof Harry Kuiper. Sellest seigast palju tõsisem on aga  fakt, mida on kinnitanud ka rapordi autorid, et ka nendel ei ole olnud võimalust tutvuda Bayer´i toimiku "tsenseeritud" materjaliga (4) (5).

Dr. Brian John GM Free Cymru´st sõnul  "Oleme selle olukorra ilmsikstulekust hämmeldunud. See näitab, et EFSA-l ei olnud mingit teaduslikku alust väita midagi LL601 riisi ohutuse kohta. Bayer on lihtsalt keeldunud andmast võtmeinformatsiooni EFSA-le ja teistele vastavatele ametkondadele. See varjatud informatsioon võib aga põhimõtteliselt ka näidata, et LL601 on hoopis ebastabiilne ja ohtlik. Me teame juba, et selle sordiga oli midagi valesti, kuna selle põllukatsed lõpetati 2001. aastal ilma igasuguse selge põhjenduseta. EFSA EI OLEKS pidanud sellises olukorras üldse mingit teadet väljastama ning oleks pidanud nõudma Bayerilt kõikide olemasolevate andmete üleandmist EFSA-le. See on järjekordne näide sellest, kuidas üks suur GM korporatsioon sõidab lihtsalt üle Euroopa seadustega ettenähtud protsessist ja järjekordne näide sellest, et ametnikud, kellelt oodatakse Euroopa tarbija kaitsmist, ei ole oma töös kompetentsed ja moonutavad informatsiooni."

(1)http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/statements0/efsa_statement_gmo_LLrice601.html(2)

(2) The Bayer petition can be accessed via EFSA:http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/gmo/statements/gmo_llrice601.Par.0001.File.dat/efsa_statement_gmo_LLrice601.pdf(3)

(3)The Dutch assessment is here: http://www2.vwa.nl/portal/page?_pageid=35,1554101&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=12446

http://www2.vwa.nl/CDL/files/1/1004/12446%20Front_Office_rijst.pdf(4)

(4) Translation from the Dutch on page 3: "Bayer's summary points toseveral appendixes of which some have not been delivered due to theirconfidential nature".

(5) Not even the EU governments have seen the "secret" data. In theconclusion of the Dutch report it says this: "Bayer has collectedseceral data, especially a molecular characterisation of the geneticmodification and an analysis of the composition of the kernels andfenotypical and agronomic features of LL601 in comparison withconventional rice. An extensive summary of these data and the judgmentof these data by USDA has been spread to EU member states through thepermanent committee in Brussels."

link originaalpressiteate juurde