Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL liikmesriigid ei nõustu Euroopa Komisjoni ettepanekutega kahes GMO küsimuses


Friends of the Earth Europe

18. september 2006

Friends of the Earth Europe nõuab Euroopa Komisjonilt liikmesriikide enamuse tahte austamist ja geenmuundatud õlirapsi mittelubamist EL turule.

18. septembril toimunud Põllumajandusnõukogus hääletas vaid vähemus EL põllumajandusminsitritest õlirapsi impordi lubamise poolt EL-i. Impordi pooldajateks olid Portugal, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Holland ja Belgia; vastu hääletasid Prantsusmaa, Sloveenia, Austria, Eesti, Malta, Läti, Itaalia, Leedu, Kreeka, Küpros, Taani, Ungari, Poola ja Luksemburg. Hispaania, Rootsi, Tshehhi, Slovakkia ja Iirimaa ei võtnud hääletamisest osa.

Hääletatavas taotluses oli tegemist kolme rapsiliiniga: Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3. Taotletakse õlirapsi erinevate toodete imprdi luba (k.a. seemned) loomatoiduks kasutamiseks. Sama õliraps on  juba ka toiduõlis kasutamiseks lubatud (1829/2003).

 

Friends of the Earth Europe GMO-spetsialist Helen Holder´i sõnul  "Enamik liikmesriike ei taha selle geenmuundatud õlirapsi lubamist EL-i. Euroopa Komisjon peab kuulama rahvusriikide arvamust ja rapsile luba mitte andma." EL lubade väljastamise protseduuri kohaselt teeb lõpliku otsuse GMO lubamise kohta Euroopa Komisjon. Friends of the Earth Europe väljendab muret olemasoleva olukorra üle, kuna siiamaani on põllumajanduslikku biotehnoloogiat pooldav Euroopa Komisjon süstemaatiliselt lubanud turule kõik GMO-d, hoolimata poolt-vastu suhtest rahvusriikide ministrite hääletamistel. [1]

Hääletatud õliraps on muundatud herbitsiidiresistentseks. Selle tootjaks on rahvusvaheline firma Bayer - firma, mis on viimase kuu riisiskandaal keskmes.[2]

Geenmuundatud rapsi ümber on juba varemgi vastuolusid tekkinud. Jaapanis on mitmel juhul leitud imporditud GM rapsi kasvamas metsikult sadamapiirkondades. Oletatakse, et seeme on mahalaadimise või transportimise ajal maha pudenenud ja kasvama läinud.[3]

Ka Austraalias on ilmnenud tavarapsi segunemine geenmuundatud rapsiga.[4]

"On oht, et õlirapsi seeme transportimise ajal mahapillatuna idaneb. Isegi kui me vaid impordime herbitsiidiresistentset GM õlirapsi toiduks kasutamiseks, võib see lõppeks ikkagi mulda sattuda ja idaneda, seejärel aga ristuda meil kasvavate metsikute sugulasliikidega. Selle tulemusena tekiksid meil herbitsiidiresistentsed umbrohud," lisas Helen Holder.

Perekond kapsasrohi (Brassica), kuhu kuulub ka raps, hõlmab sadu Euroopas tavalisi liike. EL rahastatud uuringu tulemusena selgus, et õliraps võib potentsiaalselt ristuda mitmete metsikute sugulastega. [5]

UK valitsuse tellitud teadusuuringu tulemusena 2005.a. selgus, et õlirapsist võib saada superumbrohi, kui GM õliraps ristub põldsinepiga, mis on väga levinud umbrohi.[6]

Teisel 18. septembril peetud kohtumisel liikmesriikide ministrid ei toetanud Euroopa Komisjoni ettepanekut sundida Ungarit loobuma oma keelust Monsanto MON810 maisile. [7] Kuigi antud mais on EL-s lubatud, on Ungari keelanud selle kasutamise, müügi, tootmise ja impordi 2006.a. jaanuaris, kuna ei pea antud maisi ohutuks.[8] Komisjon laseb nüüd EL liikmesriikidel selle üle hääletada tulevasel nõukogu kohtumisel.

"See on täiesti pöörane, et Euroopa Komisjon sunnib Ungarile peale geenmuundatud maisi keelu katkestamise. See mais on loodud toksiini tootma, mis võib mõjutada keskkonda kahjulikult. Ungaril on täielik õigus lähtud ettevaatuspõhimõttest ja praeguses faasis see mais keelata."

 

[1] For example, in August 2005, the European Commission approved the import of a controversial geneticallymodified (GM) maize, MON863, for use as animal feed, even though the majority of member states had either abstainedor voted against import.

[2] http://www.foeeurope.org/press/2006/AB_21_Aug_US_rice.html  http://www.foeeurope.org/press/2006/AB_22_Aug_US_rice.html  http://www.foeeurope.org/press/2006/AB_23_Aug_US_rice.html  http://www.foeeurope.org/press/2006/CO_01_Sept_Bayer_fund_testing.htm   http://www.foeeurope.org/press/2006/HH_17_Sept_Morrisons_rice.html  

[3] http://www.saveourseeds.org/downloads/oilseed_rape_in_japanese_ports_2005.pdf#search=%22oilseed%20rape%20spread%20ports%22

[4]http://www.gmcontaminationregister.org/index.php?content=re_detail&gw_id=92&reg=0&inc=1&con=1&cof=2&year=0&handle2_page

[5] http://www.saskorganic.com/oapf/index.html    

[6] http://www.foeeurope.org/GMOs/publications/Biotech_November05.pdf    

[7] The result of the vote was a simple majority against the Commission’s proposal to lift the ban, but there was no qualified majority.

[8] http://www.foeeurope.org/GMOs/HUban_Press_briefing_final130906.pdf