partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

Keskkonnaõigus

2013. aasta 22. jaanuaril  saatsid EKO liikmed ja KÕK juristid ühiskirja kommentaaridega ehitusseaduse eelnõule justiitsministeeriumile. Ehitusseaduse eelnõu kommentaaridega on võimalik tutvuda siin: EhS eelnõu EKO ja KÕK kommentaarid

20. veebruaril valmis projekti “EKO eestkostevõimekuse parandamine” raames Keskkonnaõiguse info iganädalase otsingu juhis

***

2012. aastal viivad EKO liikmed läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetatavat projekti “EKO eestkostevõimekuse parandamine“, mille raames osaletakse koostöös Keskkonnaõiguse Keskusega erinevate seaduseelnõude valmimise protsessides ning osalemise tulemuste analüüsil valmib 2013. aasta kevadeks EKO eestkoste hea tava. Lisaks edastab Keskkonnaõiguse Keskus projekti jooksul EKO liikmetele lühiuudiseid keskkonnaalase õigusloome kohta. Projekti raames korraldati ka kaks koolitust: ametlike keskkonnateadete jälgimise koolitus (31. oktoobril; koolitajaks looduskaitseekspert Eerik Leibak) ning õigusloome protsesside infosüsteemide kasutamise koolitus (7. novemril; koolitajaks Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus.

7. novembri koolituse matrjale saab alla laadida siit: Õigusinfosüsteemide kasutamine_K6K_7.11.12.

KÜSK toetatava eestkoste projekti raames EKO liikmete poolt õigusloome protsessides osalemine:

26. septembril 2012 saatsid EKO liikmed Keskkonnaministeeriumile kirja seoses keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega, kirjaga saab tutvuda siin:  EKO-seisukoht-KeHJS.

12.oktoobril 2012 saatsid EKO liikmed Riigikogule kirja seoses looduskaitseseaduse muutmise eelnõuga, kirjale lisati Keskkonnaõiguse Keskuse juriidiline analüüs. Kirjaga saab tutvuda siin: LKS-riigikogule

26. oktoobril 2012 saatsid EKO liikmed koos erametsaliidu ja kotkaklubiga valitsusele kirja seoses Natura 2000 alade toetuste tulevikuga. Kirjaga saab tutvuda siin: http://www.eko.org.ee/wp-content/uploads/2012/10/Natura2000-kiri-valitsusele.pdf

***

2011. aastal viis EKO läbi keskkonnaõiguse alaseid seminare. Seminaride eesmärk oli anda keskkonnaorganisatsioonide liikmetele ülevaade Eesti keskkonnaõiguses toimuvatest arengutest ning arutleda päevakajaliste teemade üle. Seminari koolitajaks oli Keskkonnaõiguse Keskus. Seminaride toimumist toetas projekti “EKO koostöövõimekuse parandamine” raames Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Käesolevalt lehelt leiate toimunud seminaride materjale.

31. märtsil toimus Tallinnas Säästva Eesti Instituudis seminar keskkonnaseadustiku üldosa teemal, materjale vaata siit.

27. mail toimus Tartus Keskkonnahariduse keskuses seminar keskkonnaseadustiku eriosa teemal, materjale uuri siit.

7. septembril toimus Kohtla kaevanduspark-muuseumis kaks seminari: vabaühendused ja kohtutee, mille materjalid on üleval siin, ning aktuaalset keskkonnaõiguses, mille materjalid leiab siit.

13. detsembril toimus Tartu Keskkonnahariduse Keskuses kaks seminari: keskkonnaotsustes osalemine, mille materjalid on üleval siin: Osalemine keskkonnasjades_13.12.11, ning keskkonnaalased kohtupretsedendid Eestis, mille materjalid leiab siit: Keskkonnaalased pretsedendid_13.12.11.

esindaja

Eesti Ornitoloogiaühing

Aadress:

Veski 4, Tartu 51005

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2016. a. on Eesti Ornitoloogiaühing.

koordinaator:
Riho Kinks
tel: 5086690;

E-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk