partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

EKO tegevus

2002. aasta kevadtalvel moodustasid kümme Eesti keskkonnaorganisatsiooni Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO). Praeguseks kuulub kotta üksteist valitsusvälist keskkonnaühendust. EKO on mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

Tihedam koostöö Eesti suuremate keskkonnaühenduste vahel sai alguse 2000. aastal Saaremaale Vilsandi Rahvuspargi lähikonda otse haruldaste kirjuhahkade talvituspaika plaanitud süvasadama rajamise vastu võideldes. Samuti oli üheks koondumise põhjuseks Eestis üha jätkuvad illegaalsed ning keskkonnavaenulikud metsaraied, mis seavad ohtu metsaelustiku säilimise.

—–

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) raames on algatatud mitmeid kõigi liikmesorganisatsioonide jaoks olulisi tegevusi, millest üheks on osalusjuhend ja andmebaas ehk Osalusaabits. Osalusaabitsa abil on võimalik paremini planeeringuprotsessides kaasa rääkida. Tutvu abimaterjaliga siin: osalusaabitsa kodulehekülg

—–

Kodanikualgatus „GMO-vaba Eesti” sündis 10. märtsil 2005. Algatuse mõtteks on pakkuda eestikeelset infot GMO-dega seotud probleemide kohta.

Kõige sagedamini räägitakse GMO-dega seoses ilmselt toiduohutusest. Lisaks potentsiaalsetele toiduriskidele on  GMO-dega seotud aga mitmeid teisi võimalikke probleeme – keskkonnariskid, sotsiaalmajanduslikud ohud, õigusalased küsimused ja eetikaküsimused. Eelnevast ja kõigest muust, mis GMO teemaga seotud, leiate GMO alalehelt.

—–

2010. aastal valmis EKO tellimusel Eesti tuuleparkide teemaline analüüs. Raport ja lisamaterjalid on tutvumiseks üleval siin: http://www.eko.org.ee/?page_id=138

Lisaks valmis samal aastal EKO tellimusel põlevkivi kaevandusmahtude hetkeolukorra ja lähituleviku analüüs Inseneribüroolt Steiger.

2010. aastal oli EKO Riigikantselei juures töötava säästva arengu komisjoni raportööriks, Mari Jüssi juhtimisel valmis säästva transpordi raport SAKTRA, millest tulenevalt tehti 2011. aasta alguses valitsusele ettepanekud transpordi edaspidiseks arendamiseks. Raport ja sellega seonduvad materjalid on üleval Riigikantselei kodulehel: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon/saastva-transpordi-raport

—-

2011. aasta alguses koostasid EKO liikmed Riigikogu valimistest osavõtvatele kandidaatidele suunatud poliitikasoovitused, milles on loetletud lähimal ajal tähelepanu nõudvad keskkonnaprobleemid Eestis.

2011. aastal avalikustas EKO Keskkonnaõiguse Keskuselt tellitud merealade planeerimise analüüsi ning tegi vastavalt analüüsile ettepanekud merealade planeerimiseks Vabariigi Valitsusele. Merealade ruumilise planeerimise kohta loe edasi siit: http://www.eko.org.ee/?page_id=209

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk