partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

uudised
Keskkonnaühenduste avalik pöördumine: Reidi tee projekti puhul loobuti ettevaatusprintsiibist

8.09.2017

Kolmapäeval, 6. septembril otsustas Tallinna Halduskohus mitte rahuldada MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebust tühistada Reidi tee II etapi ehitusluba. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) väljendab pettumust, et sellises olulises keskkonnaküsimuses pole ei kohaliku omavalitsuse ega kohtu tasandil lähtutud ettevaatusprintsiibist.

Keskkonnaühenduste pressiteade: Keskkonnaministeerium plaanib kaitsealadel raietingimusi leevendada

18.08.2017

Keskkonnaministeerium plaanib kiirkorras vastu võtta määruse muudatuse, mis võimaldaks teha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites sanitaarraie nime all lageraiet, mis kaitsealadel on reeglina keelatud. Kaitsealade elurikkust tõsiselt ohustavat eelnõu ei ole saadetud kooskõlastamiseks ühelegi huvigrupile. Keskkonnaühendused soovitavad ministeeriumil muudatustest loobuda.

Keskkonnaühenduste avalik pöördumine: puidurafineerimistehase rajamisega kaasnevad märkimisväärsed ohud

13.06.2017

Seoses Emajõe ja Tartu lähistele planeeritava suure puidurafineerimistehasega seisab Eesti ühiskonnal lähiaastatel ees oluline otsus – tuleb selgitada võimalikult täpselt, millised mõjud kaasnevad tehase ehitamisega loodusele ja elukeskkonnale, ning otsustada, kas need kaaluksid üles potentsiaalse kasu riigi majandusele.

Eesti pälvis häbiväärse auhinna põlevkivienergeetika toetamise eest

Erakond Eestimaa Rohelised
Eesti Taastuvenergia Koda
Eestimaa Looduse Fond
Keskkonnaõiguse Keskus

ÜHISPRESSITEADE
22. mai 2017

Euroopa suurima kliima- ja energiateemadega tegeleva koostöövõrgustiku CAN Europe eestvõttel toimus 10. aprillist kuni 8. maini avalik hääletus, et valida välja Euroopa suurimad fossiilkütuste kasutamise toetajad, kes kahjustavad oma tegevusega keskkonda. Eesti valitsus pälvis täna Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial põlevkivi kaevandamistasude alandamise eest Räpase Maksukingituse kategoorias teise koha.

Häbiväärse auhinna tingis riigi 2016. a otsus vähendada põlevkivi kaevandamisõiguse tasu enam kui viis korda. Otsus tõi kaasa ühe Euroopa saastavaima fossiilkütuse – põlevkivi – kasutamise märkimisväärse kasvu Eestis. Samas kategoorias said lisaks Eestile “tunnustuse” ka Norra ja Ungari. Kokku jagati autasusid kolmes kategoorias.

Vaata kõiki uudiseid

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2017. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk