partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

13.10.2016 EKO ei nõustu metsaseaduse muudatustega

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis täna keskkonnaministeeriumile oma seisukoha kooskõlastamiseks saadetud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. See sisaldas kahte punkti:

1) EKO ei toeta lageraieks lubatud raievanuse langetamist kuuse lageraiel. Selline muutus oleks suure negatiivse mõjuga metsade elurikkusele ja vajaks selget kompensatsioonimehhanismi elurikkuse kaitseks. Seda seisukohta väljendasid nii EKO kui ka mitmed teised osapooled ka metsaseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse tutvustamise protsessis ja KKM metsaosakonnaga peetud arutelul mais 2016. Nimetatud kohtumisest järeldasime, et ka keskkonnaministeerium jagab seda seisukohta ning et kavandatud raievanuste langetamiseks on vajalik katta rangelt kaitstavate metsade tüpoloogilised vajakud kuuseenamusega puistutes.

Paraku on need vajakud endiselt katmata, katmiseks ei ole konkreetset plaani (seletuskirja kohaselt „võimaluse korral vähendatakse nimetatud vajakuid“) ning eelnõu seletuskirjas leitakse, et raievanuste alandamise mõju looduskeskkonnale on „neutraalne ning see tagatakse iga puistu korral säilikpuude jätmise (10–20 suuremat puud hektari kohta) nõude ja metsa uuendamise kohustuse täitmisega.“

Seega EKO ei toeta raievanuse langetamist seni, kuni rangelt kaitstavate metsade tüpoloogilised vajakud on kaetud.

2) Kui keskkonnaministeerium soovib huvigruppe sisuliselt kaasata, siis mahuka seaduseelnõuga tutvumiseks on 10 tööpäeva ebamõistlikult lühike tähtaeg. Kaasamise hea tava (https://riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava) kohaselt peaks avaliku konsulteerimise aeg olema vähemalt neli nädalat.

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2018. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk